Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... giống với... ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
Tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
Tôi thấy rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
Cá nhân tôi cho rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
Theo quan điểm của tôi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
Tôi mang quan điểm rằng...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
Trái lại,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
Một mặt,...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
Mặt khác,...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
Mặc dù...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
Mặc dù/Bất chấp...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
Nhân tiện/Nhân thể...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt