Zwroty | japoński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
言っていることはもっともだ。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
・・・・に同意している。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
心から・・・・という意見を支持する。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
・・・・に強く反対である。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
・・・・という意見に断固として反対する。
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
・・・・と言えるかもしれない。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
・・・・のように見受けられる。
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
私の意見では、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
私の見方だと、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
私の意見としては、・・・・
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
確かにそうだが、しかし・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
それどころか、・・・・
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
一方では・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
しかしその一方で・・・・
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
・・・・にもかかわらず
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
ちなみに、・・・・
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
その上・・・・
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt