Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Mi tute konsentas, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Mi tute malkonsentas, ke...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En kontrasto al..., ...montras...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...per kontrasto kun...estas...
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...estas simila al... rilate...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...kaj... malsamas en terminoj de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
La unua..., kontraste, la dua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Mi dirus, ke...
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Ŝajnas al mi, ke...
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Miaopinie…
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
El mia vidpunkto...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi estas de la opinio, ke...
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Estas mia kredo, ke... ĉar...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Certe..., sed...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Koncedita, ..., tamen...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Kontraŭe, ...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Unuflanke...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Aliflanke…
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Malgraŭ…
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Malgraŭ la fakto ke...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Science/Historie parolanta...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Parenteze...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Krome...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt