Zwroty | tajski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg kan se hans/hendes pointe.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jeg er fuldstændig enig i det...
ฉันยอมรับว่า...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jeg er stærkt uenig i at...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I modsætning til..., ...viser...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...i modsætning til... er...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...er lig... i forbindelse med
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...og... er forskellige med hensyn til...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den første..., i modsætning til, den anden...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jeg ville sige at...
ฉันจะพูดว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
For mig virker det som om at...
ดูเหมือนว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Efter min mening...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Fra mit synspunkt...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg er af den mening at...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det er min opfattelse at... fordi...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Indrømmet..., men...
ยอมรับ...แต่...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Er det sandt at..., men faktum er at...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Selvom, ikke desto mindre...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Derimod,...
ในทางตรงกันข้าม...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
På den ene side...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
På den anden side...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
På trods af...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Til trods for det faktum at...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Videnskabeligt/historisk set...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
I øvrigt...
โดยบังเอิญ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Endvidere...
นอกจากนี้...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt