Zwroty | portugalski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Tende-se a concordar com...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Percebe-se o seu propósito.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Jeg er fuldstændig enig i det...
É consenso que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Tende-se a discordar de...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Jeg er stærkt uenig i at...
Discorda-se totamente de/do/da...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Opõe-se à idéia que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
I modsætning til..., ...viser...
Em contraste com..., mostra que...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...i modsætning til... er...
...em contraste com...é/são...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...er lig... i forbindelse med
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...og... er forskellige med hensyn til...
...e...diferem em termos de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Den første..., i modsætning til, den anden...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Jeg ville sige at...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
For mig virker det som om at...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Efter min mening...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Fra mit synspunkt...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg er af den mening at...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Det er min opfattelse at... fordi...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Examina-se/Analisa-se agora...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Indrømmet..., men...
Reconhecidamente..., mas...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Er det sandt at..., men faktum er at...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Selvom, ikke desto mindre...
Reconhecidamente....Porém...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Derimod,...
Ao contrário,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
På den ene side...
Por um lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
På den anden side...
Por outro lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
På trods af...
Apesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Til trods for det faktum at...
A despeito de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Videnskabeligt/historisk set...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
I øvrigt...
Incidentalmente...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Endvidere...
Além disso,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt