Zwroty | arabski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
أتفق تماماً على أنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jsem zásadně proti myšlence, že...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... na rozdíl od... je/jsou...
على النقيض من... هو \ هم...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... a... se liší, pokud jde o...
...و ... يختلف من حيثُ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
První... na rozdíl od druhého...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Řekla bych, že...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Zdá se mi, že...
يبدو لي أنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Podle mého názoru...
في رأيِي...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mého pohledu...
مِنْ وجهة نظري...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jsem toho názoru, že...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Podle mého přesvědčení je..., protože...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Nelze popřít, že..., ale ...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Nelze popřít, že..., nicméně...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Naopak/Naproti očekávání...
على العكس، ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Na jedné straně...
من جهةٍ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Na druhé straně...
من جهةٍ أخرى...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Navzdory...
على الرغم من...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Navzdory tomu, že...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Vědecky/Historicky vzato...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mimochodem...
وبالمناسبة فإنّ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Navíc/Nadto/Dále ještě...
علاوة على ذلك...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt