Zwroty | tajski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
ฉันยอมรับว่า...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
ฉันจะพูดว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
ดูเหมือนว่า...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
ในทางตรงกันข้าม...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
โดยบังเอิญ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
นอกจากนี้...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt