Zwroty | rumuński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
Înţeleg punctul său de vedere.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
Sunt în totalitate de acord că...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
Mă opun total ideii conform căreia...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
Aş putea spune că...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
Impresia mea este că...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
După părerea mea,...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
Din punctul meu de vedere...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
Sunt de părere că...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
Convingerea mea este că... deoarece...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Admitem faptul că..., dar...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Se admite faptul că..., însă...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
Din contră,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
Pe de o parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
Pe de altă parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
Contrar...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
În ciuda faptului că...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
Întâmplător...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Mai mult decât atât...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt