Zwroty | portugalski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
Tende-se a concordar com...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
Percebe-se o seu propósito.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
É consenso que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
Tende-se a discordar de...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
Discorda-se totamente de/do/da...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
Opõe-se à idéia que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
Em contraste com..., mostra que...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
...em contraste com...é/são...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
...e...diferem em termos de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
Examina-se/Analisa-se agora...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Reconhecidamente..., mas...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Reconhecidamente....Porém...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
Ao contrário,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
Por um lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
Por outro lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
Apesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
A despeito de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
Incidentalmente...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Além disso,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt