Zwroty | grecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

一般来说,我同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我能理解他/她的观点。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
我完全同意...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我完全赞同...的观点。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

总的来说,我不同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
人们较倾向于不同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
我明白他的意思,但是完全不同意。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
我强烈不同意...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
我坚决反对...的观点
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

就...方面,...和...相似/不同
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
和...比,...表明...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
对比...,...是...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
在...方面,...和...是相似的
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
在...方面,...和...不同
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
第一...,与此对比,第二...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...和...的一个不同点是...,而...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

我想说的是...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
对我来说,它像是...
Μου φαίνεται ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
在我看来...
Κατά την γνώμη μου...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我认为...
Κατά την δική μου άποψη...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我的观点是...
Είμαι της γνώμης ότι...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
我相信...,因为...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

现在让我们分析/转到/研究...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
诚然...,但是...
Βεβαίως..., αλλά...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...是对的,但是事实上...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
诚然...,但是...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
相反...
Αντιθέτως, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方面...
Από τη μία...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
另一方面...
Από την άλλη...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
尽管...
Παρόλο που...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
尽管...
Παρά το γεγονός ότι...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
从科学/历史角度讲...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
附带说一句...
Παρεμπιπτόντως...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
此外...
Επιπροσθέτως...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt