Zwroty | angielski - Język akademicki | Bibliografia

Bibliografia - Cytaty i przypisy

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Model Harwardzki: bardzo popularna metoda stosowania odniesień w różnego rodzaju akademickich dokumentach, powszechnie używana w Wielkiej Brytanii
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Model MLA (Modern Language Association): powszechnie używany w USA i w Kanadzie w publikacjach językowych, literaturze i mediach
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Model Vancouver: używany w publikacjach z fizyki i medycyny