Test

Podział rzeczowników rosyjskich

(1/7) Imię Пётр (Piotr) jest rzeczownikiem