Test

Nieodmienne formy rzeczownika

(1/7) W gramatyce rosyjskiej czasowników typu: время, вымя, знамя jest