"vidék" - angielskie tłumaczenie

HU

"vidék" po angielsku

volume_up
vidék {rzecz.}

HU vidék
volume_up
{rzeczownik}

vidék (też: terület, birtok, táj, ország)
volume_up
land {rzecz.}
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
The March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
Rémálmokba illő, csupasz sziklákkal borított vidék húzódott alant.
Beneath the ruby glow lay a dark nightmare land of bare rock and flumes of
Magamfajta embernek ez a vidék ugyanolyan biztonságos, mint a többi.
For a man such as myself, this land is as safe as any other.
A vidék tele van játékfejlesztökkel, program-kidolgozókkal...
Countryside's full of games-development people, project coordinators...
A vidék egyre sivárabbá és elhagyatottabbá vált.
The countryside through which they galloped grew increasingly desolate.
Moterától keletre az egész vidék nyüzsög a zemochiaktól.
The whole countryside east of Motera is crawling with Zemochs.'
vidék (też: táj, tájkép)
volume_up
landscape {rzecz.}
It's a remarkably beautiful landscape.
Reggel a homály és a fény kemény harcot vívott a vidék uralmáért.
In the morning brightness and gloom struggled to control the landscape.
Milyen kedves, milyen kezelhető, milyen kezes vidék.
How tender, how manageable, how tame this landscape.
vidék (też: környék, külső övezet)
vidék (też: terület)
volume_up
region {rzecz.}
A térség, melyből származom, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna által határolt vidék.
The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
A népsűrűség is délen nagyobb: sűrűn lakott a Mälaren-tó völgye és az Öresund-vidék.
Population density is also higher in southern Sweden, with many people living in the valley of Lake Mälaren and the Öresund region.
Valószínűleg az egész környező vidék kiszolgálására épült, mert jóval nagyobb volt, mint amekkora egy Midian nagyságú városkának kellhetett.
Presv ably it had been built to serve the entire region, for was massively larger than a town Midian's size cod ever have required.
vidék (też: szégyenfolt, folt, pattanás, paca)
volume_up
spot {rzecz.}
volume_up
territory {rzecz.}
Elméje tájképe éppoly tépett és sivár volt, mint a vidék, ahol járt.
The territory of his mind seemed as torn up and desolated as the island he trod upon.
Onnan északra feküdt az a vidék, ahonnan Küklopsz követői szétrajzottak minden irányban, hogy megvigyék ködös kilétű megváltójuk hírét a megmaradtaknak.
Somewhere north of there lay the territory from which the followers of Cyclops were spreading word of their strange redemption.
Ugyanakkor tény, hogy az Európa területének 90%-át kitevő európai vidék szenved az elhagyatottságtól és a gazdaság stagnálásától.
However, it is a fact that the European countryside, which accounts for 90% of European territory, is suffering from abandonment and economic stagnation.
volume_up
tract {rzecz.}
Ez Modavna láp volt, egy történelmi hely, egy vidék, melyen annyi láb taposott, és amely oly sok kiontott vért szívott magába.
This was Modavna Moor, a place of history, a tract which had borne the tread of many feet and absorbed much blood.

Przykłady użycia - "vidék" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA területi kohézió szerintem magába foglalja a városok és a vidék kohézióját.
Territorial cohesion, in my view, also includes cohesion of towns and country.
HungarianEzért is volt az a hely ott a kacsákkal olyan jó... nedves, zöld vidék volt ott.
That was what made the place where the ducks were so nice - it was a wet, green place.
HungarianA rendszertérbe vetítve az élő struktúrák egy kaotikus vidék peremén működtek.
Pictured in system-space, living structures worked at the edge of a chaotic terrain.
HungarianAz Alpha kolónián nőttem fel, és gondolom, maga is tudja, micsoda sivatagos vidék az.
I grew up in the Alpha colony, and you know what the deserts are like there.
HungarianBarátságtalan, rideg vidék volt ez, ahol se vad nem járt, se növény nem termett.
It was cruel, inhospitable country, offering almost nothing in the way of game or forage.
HungarianBuja vidék, fehér homokkal, kék éggel és mindig vakítóan ragyogó nappal.
Someplace warm, with white sand and blue skies and a nice bright sun all the time.
HungarianMég mindig földrengéses vidék az ott, de mostanában sohasem reng túl erősen.
It's still earthquake country in there, but the earth never shakes as hard these days.
HungarianA legnagyobb különbségek még mindig a városok és a vidék összehasonlításában vannak.
The greatest differences continue to be between the town and the country.
HungarianVilágos az az üzenet is, hogy meg kell erősíteni a város és a vidék közötti kapcsolatokat.
Your message is also clear on the need to strengthen the urban-rural relationship.
HungarianKilátótoronyként szinte teljesen értelmeden, tekintve a környező vidék sivárságát.
As a viewing platform it seemed singularly useless, given that there was so little to view.
HungarianPerverz módon azt jelentette, hogy nincs veszve minden e lakatlan vidék számára.
Perversely, it meant that all was not lost for this desolate place.
HungarianRáadásul a vidék olyannyira zsúfolt, hogy a támaszpontot nem lehetett különösebben elszigetelni.
Better yet, the country was just too crowded for i lie base to be very isolated.
HungarianVanye nem akarta elhinni, hogy ez a békés vidék volt tízezer katona temetője.
As they stopped upon the verge of that great bowl, Vanye was not sure that this was the place.
HungarianEgy nappal később Gordon Roseburgba, a vidék kereskedelmi központjába ment, hogy
If the Holnists are leaving the south, why should we interfere?
HungarianCsak hiányzott neki a kies vidék, a nyugalom, ahogy korábban is mondta.
It was only what she had said earlier-she wanted the emptiness of the country, the quiet.
HungarianEkkor ígértük meg, hogy a Powder River vidék ezentúl zárt terület lesz minden fehér ember számára.
We promise that the Powder River country will henceforth be closed to all whites.
HungarianA vidék csodálatos, hölgyem, s a ház maga bájos régi vidéki kúria."
It is the most lovely country, my dear young lady, and the dearest old country-house.'
HungarianNem hinném, hogy ez a fickó lenne a vidék legtájékozottabb embere.
I don't think that fellow was the best source of information in the world.
HungarianA térképem szerint Venne után a vidék nagyon egyenetlen, és igen kevesen lakják.
'According to my map, the country beyond the city of Venne is a little rugged and very underpopulated.
HungarianA vidék talaja a szőlőtermesztésen kívül szinte semmire sem alkalmas.
The soil hereabouts isn't much good for anything but raising grapes.'