"valóságos" - angielskie tłumaczenie

HU

"valóságos" po angielsku

HU valóságos
volume_up
{przymiotnik}

valóságos (też: tényleges, valódi, folyamatban levő)
volume_up
actual {przym.}
Már-már az az érzése támadt, hogy valóságos súly húzza le a nyakát.
He was now beginning to feel it as an actual weight dragging him earthwards.
Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma állt.
Each one bore the name of an actual prisoner of war, his rank, and the date of his capture.
Ezek közül a portrék közül hány ábrázol valóságos személyt? kérdezte.
How many of these are portraits of actual people? she said.
valóságos (też: hús-vér, testi)
volume_up
bodily {przym.}
valóságos (też: hatékony, tényleges, találó, érvényes)
volume_up
effective {przym.}
valóságos (też: tényleges, tényeket tartalmazó)
volume_up
factual {przym.}
valóságos (też: teljes, hiteles, tökéletes, elsőrangú)
volume_up
pukka {przym.}
valóságos (też: tényleges, valódi, igazi)
volume_up
real {przym.}
A hagyaték olyan valóságos, mint a ház, mint a család.
The legacy was as real as the house was real, as real as the family was real.
Valóságos aggodalmak övezik a Mercosurral való tárgyalások újraindítását.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
Õrültségnek hangzik... de az álom csaknem túltett a valóságos életen.
Sounds crazy but... that dream was almost more real than real life.
valóságos (też: egyszerű, mesterkéletlen, együgyű, bamba)
volume_up
simple {przym.}
A folyosó most nem csupán szép volt, de izgalmas is, és a kulcsot a kulcslyukba bedugni sem köznapi művelet, hanem valóságos szertartás volt.
The corridor was now not simply beautiful, but exciting, and putting the key into the lock was not a simple process, but a rite.
valóságos (też: becsületes, őszinte, tényleges, valódi)
volume_up
true {przym.}
Valóságos lakomát tartunk itt az út mellett, amelyhez mindnyájan a legjobbat adjuk!
We shall have a true banquet, here along the road, to which each shall give of his best!
Tíz évvel látszott fiatalabbnak valóságos koránál.
He seemed years younger than his true age.
Mégis igaz, olyan valóságos, mint az ágy, amin összetört teste hever, és a faragások fölötte.
Yet it was true, as real as the bed on which his saddle-sore body rested, as the carvings over him.
[Pegasus] It's an unmitigated disaster, English.
valóságos (też: igazi)
volume_up
veritable {przym.}
És amikor ráközelítettünk erre, ez egy valóságos univerzumnak bizonyult.
And then when we zoomed into this, it's like a veritable universe.
És végül az erkélyt is valóságos kamélia- és páfrányerdővel töltötte meg.
And finally she crowded the high French windows with a veritable garden of camellia and fern.
A reggeli valóságos lakomának bizonyult: sült sonkától a kukoricapehelyig teljes volt a választék.
Breakfast was a veritable feast of everything from fried ham to cornflakes.
valóságos (też: nagyon, igazi, éppen az a, igen)
volume_up
very {przym.}
Az a gonosz, amellyel mi állunk szemben, nagyon is valóságos.
The evil we face is very real, very tangible.
A terrorizmus nem elvont fogalom; nagyon is valóságos.
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
Amilyen meglepően súlyos, nedves a hó, valóságos akusztikus takaró, nagyon is lehetséges.
The snow was amazingly heavy and wet, an acoustical blanket, and that was very possible.

Przykłady użycia - "valóságos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianMost pedig emberi hangon szólj hozzám, mert ez a város valóságos vadona e hangoknak.
Speak to me now in a human voice, for this city is a wilderness of such voices.
HungarianSteve Grand szerint azonban az örvény éppen olyan valóságos dolog, mint a kő.
A whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
HungarianPompás, izmos, megtermett, széles hátú szerzetek ezek, valóságos eleven hajók.
They were fine, strong creatures, large and broad-backed--like living boats, in fact.
HungarianAzonban ha akarod, küldhetek egy embert, aki valóságos mestere a titkok kiderítésének.
Still, if you like, I can send you a man who is a ferret for smelling out secrets.
HungarianValóságos megszállottsággal másztak, megfeledkezve minden elővigyázatosságról.
They climbed to it with fervor now, all caution in their hand and footholds forgotten.
HungarianMikor a voksomat emlegettem, az inkább jelképes szavazás volt, mint valóságos.
When I spoke of my vote, I was speaking of a symbolic voice rather than a literal one.
HungarianAzok után, amiket Fletcher összehordott róla, egy valóságos kényúrra számított.
After all that Fletcher had said about the man, he'd expected a warlord.
HungarianEmlékszem, aznap valóságos értekezést tartottam vendégeimnek a foltos bürökről.
On that day I gave my guests, I remember, a special disquisition on the spotted hemlock.
HungarianMintha a fellegek közt járna... időnként valóságos boldogság sugárzik az arcáról.
She spends most of her time making the most elaborate plans to run a chain of tea-shops.
HungarianA földutat valóságos sártengerré változtatta a vihar, és több helyen teljesen el is mosta.
Our road was nothing but mud, and in places large sections had been washed away.
HungarianNem mintha Ascherné félt volna tőle, valóságos fúria volt az az asszony, ha fölhergelték!
Not that Mrs Ascher had been afraid of himreal tartar she could be when roused!
HungarianÚgy beszélt a Pattersonokról, mintha azok valóságos vendégek lettek volna a házában.
She was talking about the Pattersons as though they were actually guests in her house.
HungarianAz olajzöld idegenek integettek, valóságos hősként ünnepelve Dorsk 81-et.
The olive- skinned aliens waved in unison, giving Dorsk 81 a hero's welcome.
HungarianVagyis szólt közbe Lance a család számára valóságos áldás, hogy taxin került a teájába.
In fact, said Lance, it's just as well for the family that he had taxine in his tea.
HungarianValóságos aziluma volt a holtak szellemeinek, olyan hely, ahol az élők a betolakodók.
It was a haven for the ghosts of dead men, a haven in which the living were intruders.
HungarianEz ellen Augustus hiába tiltakozott, hiába erősködött, hogy más nőkkel valóságos Herkules.
It was in vain that Augustus protested that with other women he was a Hercules.
HungarianÁm a vessző ismét lecsapott, és ezt az ütések valóságos zápora követte.
The switch came crashing down again and this time there followed a volley of blows.
HungarianA centrifugális labdajátékok tornyaiból valóságos erdők villogtak a fák között.
Forests of Centrifugal Bumble-puppy towers gleamed between the trees.
HungarianWelman számára, persze, a halál valóságos megváltás volt kockáztatta meg Poirot.
Poirot said, Of course, in Mrs. Welman's case, it was a merciful release.
HungarianMert katonának valóságos Caesar, az emberek pedig a pokolba is követnék, ha kellene.
He's soldier enough for a Caesar; the men will follow him through hell, if they have to.