"vélemény" - angielskie tłumaczenie

HU

"vélemény" po angielsku

HU vélemény
volume_up
{rzeczownik}

vélemény (też: nézet)
volume_up
opinion {rzecz.}
Kedvező vélemény esetén a Tanácsnak tárgyalási megbízásról kell döntést hoznia.
If the Commission’s opinion is positive, the Council must then agree upon a negotiating mandate.
Ez feltétlenül fontos az általunk adott vélemény szempontjából.
That is absolutely essential to the opinion that we have delivered.
A nemzetközi vélemény ellenzi a háború folytatását.
International opinion is against the continuation of this war.
vélemény (też: gőg, önteltség, ötlet, önhittség)
volume_up
conceit {rzecz.}
vélemény (też: nyilatkozat, szólás, szólásmondás)
volume_up
dictum {rzecz.} (dicta)
vélemény (też: nyilatkozat, szólás, szólásmondás)
volume_up
dictum {rzecz.} (dictumta)
vélemény (też: tisztelet)
volume_up
esteem {rzecz.}
vélemény (też: tekintet, pillantás, lyuk, figyelés)
volume_up
eye {rzecz.}
A szem, amely orvosi vélemény szerint nem láthatott ki gödréből a körötte felpüffedt hústól, kiguvadt a daganatok közül, és a mennyezetre meredt.
The eyes, medically unable to see clearly through the puffed flesh around them, defied medicine and started outwards bulging into vision and staring at the ceiling above.
volume_up
judgment {rzecz.}
"Vélemény: "John képes döntéseket hozni a munkája legtöbb területén.
Judgment -- John makes able decisions in most areas of his job.
vélemény (też: szándék, kedv, értelem, ész)
volume_up
mind {rzecz.}
Valószínűleg a holnapi szavazás alkalmával meggyőződhetünk arról, hogy az Európai Parlamentben megváltozott a vélemény.
We will probably find at the vote tomorrow that there has been a change of mind in the European Parliament.
Mindezen elveket szem előtt tartva készült egy vélemény és azt a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság erősen támogatta.
With these principles in mind, an opinion was prepared and strongly endorsed by the ENVI Committee.
vélemény (też: szándék, kedv, ötlet, elképzelés)
volume_up
notion {rzecz.}
Úgy gondolom, hogy sokunk nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ez a vélemény kölcsönös.
I believe that I speak on behalf of many of us when saying that this notion is mutual.
vélemény (też: felfogás, érzelem, nézet, érzés)
volume_up
sentiment {rzecz.}
vélemény (też: tan, tantétel, dogma, elv)
volume_up
tenet {rzecz.}
vélemény (też: döntés, ítélet, verdikt)
volume_up
verdict {rzecz.}
vélemény (też: hang, szavazat, igealak, zönge)
volume_up
voice {rzecz.}
Annak fontossága, hogy a vélemény és a szavazat a kormányzat minden szintjén érvényesüljön, nagyon is érthető.
The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
Mindössze 20 másodperc, hogy eltérő vélemény hangozzon el ebben a tiszta politikai kórusban.
(FR) Mr President, 20 seconds just to make a voice of dissent heard in this chorus of political correctness.
Ennek ellenére, mivel oly sok vélemény hangzott el, néhány fontos témára szeretném felhívni a figyelmet.
However, as so many opinions have been voiced, I should like to make just a couple of important points.

Przykłady użycia - "vélemény" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianMindkét partnernek ki kell alakítania egy közös vélemény az éghajlatváltozásról.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
HungarianSok érdekes vélemény hangzott el ma este.
Mr President, a lot of interesting things have been said here this evening.
HungarianEnnyire fontos volt a puszta vélemény akkoriban, a csodálatos nagy agyvelők korában.
That was how important mere opinions used to be back in the era of great big brains.
HungarianEz egy teljesen egyértelmű vélemény és szeretném megosztani önökkel ezt a célkitűzést.
This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
HungarianSok vélemény elhangzott a téma kapcsán, de Dimas úr nem vitatta meg őket.
Many opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
HungarianJómagam igen nagyszerűnek tartom, hogy lehetőség van kisebbségi vélemény benyújtására.
For me, it is a very, very good thing that we have this option of a minority report.
HungarianDe nem: az a vélemény alakult ki róla, hogy fecsegő, dicsekvő figura.
But the assessment had been that he was also a braggart who talked too much.
HungarianEz a vélemény nem volt teljesen egységes, de mégis volt egy fő sodra.
This was not a completely unanimous position, but it did have a main stream.
HungarianTudom, hogy nagyon sok eltérő vélemény van ezzel kapcsolatban itt a Házban.
I am conscious that there are many differing views across this House.
HungarianAz általános vélemény az volt, hogy a nigériaiak nem olvasnak irodalmat.
Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature.
HungarianMiért tapasztalható az idegengyűlölet és más szélsőséges vélemény fokozódása?
Why are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
HungarianA harmadik napot az általuk előterjesztett vélemény megvitatásának szentelik.
The third would be dedicated to hearing the results of their deliber-ations and discussing them.
HungarianA jelentés valódi vitát érdemel, amelyben minden vélemény elhangozhat.
The report deserves a proper debate in which all opinions can be heard.
HungarianAz az általános vélemény, hogy szegény Horis befordult az utolsó sarkon, és kőfalba ütközött.
But it is so bizarre that no one else aboard will admit to believing him.
HungarianHárom észrevételt szeretnék tenni a vita során elhangzott néhány vélemény kapcsán.
I want to make three points to respond to some of the views expressed in the course of the debate.
HungarianAz általános vélemény az volt, hogy Marvin Russell egy okos és ravasz harcos.
A clever, cunning, natural warrior was the overall assessment.
HungarianRagaszkodnak hozzá, hogy látni akarják a lányt, aki egybehangzó vélemény szerint jól van.
`They insist upon seeing her, and by all reports she is doing well.
HungarianSajnálatos, hogy az orvosi vélemény ilyen egyértelmű, de ezen nem tudunk változtatni, igaz?
A pity the medical evidence is so definite, but one can't get over that sort of thing, can one?
HungarianTehát arra is számos példa van, hogy az úgynevezett kisebbségi vélemény végül igaznak bizonyul.
It is also full of examples of so-called minority opinions ultimately proving to be correct.
HungarianÉs mit, az általános vélemény a Bhelliom megsemmisítéséről?
What would be the general reaction to the idea of destroying Bhelliom?'