"változás" - angielskie tłumaczenie

HU

"változás" po angielsku

HU változás
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

volume_up
change {rzecz.}
Gazdasági változás, politikai változás, és változás az Unió kormányzásában is.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Ótatán ekkor lejátszódott még egy változás, egy olyan változás, amelyet sokszor láthattam.
There came a final change in Pops, a change I'd seen many times in the past.
Európában sokakat vonzott ez a változás és ez a szemléletváltás.
Many in Europe were attracted to this change and the spirit of change.
A felügyelő modorán némi változás észlelhető.
Slight alteration in the inspector's manner.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.
Every best gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no change nor shadow of alteration.
változás (też: engedély, csapás, védjegy, hasadék)
volume_up
chop {rzecz.}
változás (też: hullámzás, ingadozás)
változás (też: mutáció, elváltozás)
volume_up
mutation {rzecz.}
Az élet a folyamatos fejldésrl szól; úgy is mondhatnánk, az élet mértékegysége a változás.
Our lives are about development, mutation and the possibility of change; that is almost a definition of what life is: change.'
változás (też: körjárat, őrjárat, kánon, út)
volume_up
round {rzecz.}
A drága Raymond dünnyögte , olyan boldog voltam, hogy Egyiptomban van, most meg úgy látszik, valami nagy-nagy változás várható.
I was so happy about him out in Egypt, and now, it seems, there is a big change round.
volume_up
shift {rzecz.}
De van itt egy változás abban, ahogyan az információ online áramlik, és ez láthatatlan marad.
But there's this shift in how information is flowing online, and it's invisible.
Ez az internet okozta hosszú távú, meghatározó változás.
It is the critical long-term shift caused by the Internet.
A generációnk egy korszakos változás tanúja: a javak és a vállalkozások Európából Ázsiába vándorolnak.
Our generation is witnessing an epical shift in wealth and enterprise from Europe to Asia.

2. "időjárásban"

változás (też: rés, nyílás, hasadás, törés)
volume_up
break {rzecz.}
Ha valami változás áll be, haladéktalanul jelentést teszek.
If anything breaks, I'll report to you immediately.

Przykłady użycia - "változás" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hungarian- A hőmérséklet-változás hatásvizsgálata 25 ciklusból áll a következők szerint:
- The thermal shock resistance test comprises 25 cycles to be carried out as follows :
HungarianApró változások követik egymást, amig egyszercsak egy gyökeres változás következik.
The incremental advances have added up to something which is not incremental anymore.
HungarianAz áruk és szolgáltatások nyújtása tekintetében nincs változás a tanácsi irányelvben.
On the supply of goods and services, there is no movement on the Council directive.
HungarianA változás december 1-jével következik be, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához.
This will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
HungarianSok változás történt Afrikában, e sokszínű és háború sújtotta kontinensen.
Much has changed in Africa, a continent that is full of diversity and wracked by war.
HungarianFurcsa változás következett, oszlani kezdett a homály, majd fény jelent meg a feje fölött.
A strange blurring, passed through, and then sunlight glittered close overhead.
HungarianA bombaköpenyen ekkor még nem lehetett volna semmilyen változás jelét látni.
As yet no perceptible physical effects had even left the bomb case, much less the truck.
HungarianA változtatások nem a térképek frissítését vagy valami alapvető változás elérését célozzák.
The changes are not about updating the maps or making any substantive changes.
HungarianA Nap hőmérsékletében beállt változás tartós volt, legalábbis emberi mércével mérve.
The sun's new heat was permanent, at least on the human scale of time.
HungarianEz a változás kétségtelenül a hadsereg ütőképességében való növekvő bizalmat tükrözte.
The changes would seem to reflect a grudging confidence in the army's fighting efficiency.
HungarianE változás nem hoz majd gyümölcsöt, ha nem a demokráciában gyökerezik.
This metamorphosis will not bear fruit if it is not rooted in democracy.
HungarianAz összes változás elvész, ha visszatér az utolsó mentett állapothoz.
All changes will be lost if the file is reverted to its last saved state.
HungarianEz a változás sok pozitív fejleményt hozhat Tunéziában, más országokban és az EU-ban.
This wind can bring many positive developments to Tunisia, to other countries, and to the EU.
HungarianSemmi változás jelentette Tolkunov ezredes a hírszerzés nevében.
Nothing new to report, Colonel Tolkunov reported for the in­telligence staff.
HungarianVáltozás csupán annyi történt, hogy képekből azóta több forgott közkézen.
What had changed was the increased availability of the pictures, but the names were the same.
HungarianArca ugyanolyan volt, mint amikor ott utoljára láttuk egymást, de mégis, mily különös változás!
Her face was the same as when I saw it last, and yet again how different!
HungarianAz is lehetséges, hogy az emberi természetben történik valamilyen változás, és
Or some fluke might occur having to do with human nature-
Hungarian(CS) Elnök úr, az elmúlt hetekben számos fontos változás történt Fehéroroszországban.
(CS) Mr President, several important changes have taken place in Belarus during the past few weeks.
HungarianÖsztönzőket kell biztosítanunk számukra ahhoz, változás következzen be ott, ahol változásra szükség van.
We need to provide incentives for them to make changes where changes are needed.
HungarianAz volt az egyetlen változás, hogy a kis szobában, ahol aludtam, semmi se maradt a ládán kívül.
Except, in the tiny room where I had slept there stood only the chest.