"tovább dolgozik" - angielskie tłumaczenie

HU

"tovább dolgozik" po angielsku

HU tovább dolgozik
volume_up
{czasownik}

tovább dolgozik (też: tovább szolgál)
tovább dolgozik (też: állandóan dolgozik)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "tovább dolgozik"

tovább przysłówek
tovább! wykrzyknik
English
dolgozik czasownik

Przykłady użycia - "tovább dolgozik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianRemélem, hogy a francia elnökség ugyanezzel a meggyőződéssel dolgozik majd tovább.
I hope that the French Presidency will continue the work with the same conviction.
HungarianÖrülök, hogy a Bizottság azt mondta, hogy tovább dolgozik rajta.
I am pleased that the Commission has said that it is going to work on this.
HungarianA Bizottság tovább dolgozik ezen és ellenőrizni fogja, hogy minden jogszabály teljesül-e.
The Commission will continue to work on this and will also check all the legislation on compliance.
HungarianEz olyan ügy, amelyet komolyan veszünk, és reméljük, hogy a Bizottság tovább dolgozik rajta.
This is a matter which we take seriously, and we hope that the Commission is working on it further.
HungarianEurópa mindenekfelett megmutatta, hogy határozottan tovább dolgozik az új Szerződés elismeréséért.
Above all, Europe has shown its determination to keep working towards the prize of the new Treaty.
HungarianMinden nyugdíjas korú személy, aki tovább dolgozik az üzemben beleszámít a mezőgazdasági munkaerőbe.
All persons of retiring age who continue to work on the holding are included in the farm labour force.
HungarianMajd akkor dolgozik rajta tovább, ha nyugodtabb lesz.
She would work on it when she was more tranquil.
HungarianMost meg azt halljuk, hogy azok a dokumentumok, amelyeken a Tanács dolgozik, még tovább mérséklik a kibocsátási célokat.
Now we hear that the documents the Council is working on water down our emissions targets even further.
HungarianMontenegró tisztában van a problémával, és tovább dolgozik a természeti erőforrások megfelelő kezelésének megvalósításán.
Montenegro is aware of the problem and is continuing to work towards proper management of natural resources.
HungarianTúl meglepett volt ahhoz, hogy észrevegye: Szuppe hirtelen elfordul, és dolgozik tovább, miközben egy hatalmas, sötét alak jelenik meg.
He was too stunned to notice Sup-peh turn suddenly and hurry back to work as a very large dark figure swam up.
HungarianKülönben nem dolgozik tovább.
HungarianÜdvözöljük a Bázel III reform elfogadását, valamint azt, hogy a G20 tovább dolgozik a rendszerszintű fontossággal bíró pénzintézetek kérdésén.
We welcome the endorsement of the Basel III reform and the fact that the G20 will continue to work on systemically important financial institutions.