"természetesen" - angielskie tłumaczenie

HU

"természetesen" po angielsku

HU természetesen
volume_up
{przysłówek}

volume_up
naturally {przysł.}
Mindennek természetesen ki kell terjednie a környezeti hatások mérlegelésére is.
Naturally, everything must be covered by the environmental impact assessment.
(MT) Természetesen nem könnyű megértetni magunkat ebben a kaotikus helyzetben.
(MT) Naturally, it is difficult to be understood in this chaotic situation.
Mi természetesen reagáltunk a kenyai lakosság humanitárius szükségleteire.
Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.
A döntést természetesen önnek kell meghoznia, de ezek az ajánlások.
The decision necessarily is yours to make, but those are the recommen- dations.
Ez az ál-Shaista természetesen jóval idősebb volt az igazinál.
This substitute, of course, was necessarily much older than the real Shaista.
Természetesen fogalmam se volt az ópiumevés titkairól és művészetéről, így hát csak úgy találomra, a legelőnytelenebb módon tettem.
I was necessarily ignorant of the whole art and mystery of opium-taking, and what I took I took under every disadvantage.
természetesen (też: mindenképpen, kétségtelenül, bizony)
volume_up
to be sure {przysł.}
Az, hogy Balin a megfelelő útra lépjünk, természetesen alapvető fontosságú.
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
Természetesen gondoskodom arról, hogy Potočnik úr részletes beszámolót kapjon róla.
I will, of course, make sure that Mr Potočnik gets a full account of it.
Természetesen szükségünk van Gregory testvérre - jelentettem ki.
For sure, we want Brother Gregory, I said.
természetesen (też: egyszerűen, mesterkéletlenül)
volume_up
artlessly {przysł.}

Przykłady użycia - "természetesen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÉs természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
I say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
HungarianHogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
She couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
HungarianTermészetesen az is lehetséges, hogy Chris Thaiföldön maradt, és elrejtőzött.
There was always the chance that Chris had stayed in Thailand, hiding somewhere.
HungarianA gyermek tizenegy éves, és természetesen szüksége van az édesanyja segítségére.
The child here is eleven years old and deserves the assistance of his mother.
HungarianIgen, természetesen, Pack asszony, minden nyelvi változatot ellenőrizni fogunk.
Yes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
HungarianTermészetesen én személyesen nagyon remélem, hogy minél hamarabb hazaengedik.
Obviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
HungarianEhhez természetesen segítséget nyújtunk, ami egyértelműen ott áll a jelentésben.
We want to provide assistance with this, which is also clearly stated in the report.
HungarianTermészetesen a különböző képviselőcsoportok egyenlő bánásmódban részesülnek majd.
Obviously I will be even-handed in my treatment of the different political groups.
HungarianA SIS II. természetesen nem indulhat addig, amíg ezek a problémák meg nem oldódtak.
The SIS II clearly cannot start operating until these issues have been solved.
HungarianTermészetesen ezek a típusú sajnálkozások hihetetlenül átütőek és hosszantartóak.
Now obviously, those kinds of regrets are incredibly piercing and enduring.
HungarianAz első kérdésre adandó felelet természetesen a másik megválaszolásától függ.
The answer to the first question will obviously depend on the answer to the second.
HungarianMindemellett természetesen jelezni fogom az egységesebb álláspont iránti igényét.
That said, I would obviously echo your desire for a more cohesive position.
HungarianAmikor a Jefferson családról beszélt, a hangja nem egészen természetesen csengett.
When she spoke of the Jeffersons there was something not quite natural in her voice.
HungarianTermészetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
HungarianAzért Svalbard, mert hideg, így természetesen fagyos hőmérsékletet kapunk.
The idea of Svalbard was that it's cold, so we get natural freezing temperatures.
HungarianA gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg: hogy hűségesnek bizonyuljanak.
Here now it is required among the dispensers that a man be found faithful.
HungarianTermészetesen a Kisvállalkozások Chartája nem fogja megoldani a problémájukat.
Obviously, the Charter for Small Enterprises will not solve their problems.
HungarianÉrthető természetesen az EU integrációs kapacitásával kapcsolatos félelem is.
One can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
HungarianTermészetesen a jogszabály e csoportokra történő alkalmazása szükségtelen és káros is.
Surely the application of law to such groups is both unnecessary and unhelpful.
HungarianTermészetesen még a e Ház képviselőinek is joga van a családi és magánélethez.
Indeed, even Members of this House also have a right to family life and private life.