"terméketlen" - angielskie tłumaczenie

HU

"terméketlen" po angielsku

HU terméketlen
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

terméketlen (też: kopár, sivár, meddő, puszta)
volume_up
barren {przym.}
A hegyoldal terméketlen volt, sziklás, és eléggé meredek.
The terrain was barren and rocky, and it was quite steep.
A valami elindul a terméketlen síkságon az alkonyatban.
This thing walking across the barren plain as the sun sinks.
De én olyan magányos és terméketlen vagyok, mint azok a zárdafalak közé zárt keresztény szüzek.
But I am as alone and barren as one of those locked-up Christian virgins within convent walls.
terméketlen
volume_up
infertile {przym.}
Lehet hogy te vagy a terméketlen közülünk.
Maybe you're the infertile one around here.
A kanyargó út mentén terméketlen, sárga ugar, ameddig a szem ellát, a földekhez hozzá sem nyúltak az előző évi betakarítás óta.
The road wound between yellow infertile fields, untouched since last years harvest.
A dohány olyan növénykultúra, amely kevés vizet, kevés műtrágyát és kevés peszticidet igényel; terméketlen talajon, szegény gazdák termesztik.
Tobacco is a crop that requires little water, little fertiliser and few pesticides; it is grown in infertile soils by poor farmers.
terméketlen (też: fanyar, ostoba, meddő, vak)
volume_up
dry {przym.}
Az árokvölgy száraz, szeles és terméketlen terület volt, de minden egyéb szempontból a relatíve felhasználóbarát típusba tartozott.
They were dry and windy and barren but otherwise one of the more hospitable badlands.
De a terméketlen napok hetekké, majd hónapokká álltak össze, és Paul végül már azon tűnődött, lesz-e még egyáltalán következő könyve.
. . but as dry days became dry weeks became dry months, he had begun to wonder if there ever would be a next book.
terméketlen (też: meddő, kimerült, elerőtlenedett)
volume_up
effete {przym.}
terméketlen (też: lesoványodott, sovány, vézna, száraz)
volume_up
lean {przym.}
terméketlen (też: steril)
volume_up
sterile {przym.}
Mindez a himmi-hummi valahogy vigasztalóan hatott rájuk a Buick terméketlen üressége után.
All that rickrack looked sort of comforting to them after the sterile emptiness of the Buick.
Terméketlen hasukat a kőhöz dörzsölték.
They rubbed their sterile bodies against the stone.
Ebben az országban körülbelül tízmillió ember él, aki valaha Holdpára cigarettát szívott mondta Fern , és mind terméketlen.
There are approximately ten million ex-smokers of MoonMist in this country, said Fern, all sterile.
terméketlen
Ezzel a jelentéssel a Parlament belemerült egy terméketlen köldökbámulásba és leszavazza minden jó kezdeményezésünket.
With this report, Parliament has indulged in some unfruitful navel-gazing and is throwing out all our good work.
Számomra az tűnik a legkülönösebbnek, hogy oly sokan éltek itt annak idején, hiszen a vidék talaja mindig is terméketlen lehetett.
The strange thing is that they should have lived so thickly on what must always have been most unfruitful soil.

2. "föld"

terméketlen (też: éhes, éhező, mohón vágyódó, szomjas)
volume_up
hungry {przym.}

Przykłady użycia - "terméketlen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEttől a vonaltól keletre a talaj már terméketlen volt és sziklás, alig élt meg rajta egy kevéske növény.
The soil to the east of that line was thin and rocky, and the vegetation stunted.
HungarianJobb, mint a tabletták, jobb, mint Decker terméketlen és haszontalan kutatása okok és módok után.
Better that than the pills, better that Decker's fruitless pursuit of rhymes and reasons.
HungarianEz terméketlen és az adófizetők pénzének bizarr pazarlása.
It is counter-productive and, besides, a bizarre waste of taxpayers' money.
HungarianA hullámok hátán erre a sivár, terméketlen vidékre sodródtak.
But it was human forms she saw first, two of them, thrown up and out on to this arid shore.
HungarianA demokrácia nem képes csak úgy előugrani egy terméketlen talajból.
Democracy does not just pop up in an unfertile field.
HungarianIsmét csak példa arra, amikor egy mindennapi és terméketlen személy könnyes kacajra készteti a mindenható Istent.
Again we have a case of an ordinary and uncreative person's tickling God Almighty pink.
HungarianMagadban hordozod a világodból való emlékképeket: terméketlen, puszta föld képei ezek, különösek és szomorúak.
The memories of it were in your mind—a desolate, desert place, very strange and sad.
HungarianViszont tagadhatatlan, hogy a szegény, terméketlen vidék jóléte az örökös jelenlétén áll vagy bukik.
And yet it cannot be denied that the prosperity of the whole poor, bleak countryside depends upon his presence.
HungarianVagy csak föld a terméketlen Antarktiszi városokba?
Or only topsoil for the frigid Antarctic cities?
HungarianMessze nem: a Bizottság egyoldalúan tett egy sor kiegészítő, terméketlen mezőgazdasági felajánlást.
Far from it: the Commission has proceeded unilaterally with a series of additional, fruitless offers to the agricultural sector.
HungarianDél-Dakota terméketlen földjeire gondoltam.
I thought about the South Dakota badlands ahead.
HungarianTerméketlen, önemészt duzzogással elfecsérelt egy csomó idt az életébl, de a saját kritériuma szerint jó vásárt csinált.
She has thrown away four decades of her life on a self-indulgent sulk, but she stands to gain by her own criteria.
HungarianA terméketlen földeken túl száz kilométerekre sík; füves terület húzódott, alig akadt arra egy-egy fa, minden szabadon állt.
After the badlands, there were hundreds of miles of flat grassland, hardly a tree anywhere, everything exposed.
HungarianPoros, terméketlen pusztákra terelték a népeket, és csak annyi élelmet kaptunk, hogy életben maradjunk, de ne legyen erőnk a harchoz.
Left us dusty, shitty places to live, sent us enough food to keep us alive, but not enough to be strong.
HungarianDe elhatározása terméketlen maradt.
HungarianNemhogy ezen a terméketlen talajon?
HungarianA föld annyira terméketlen volt itt, hogy se ópiumot, se hasist nem lehetett termeszteni rajta, más pedig nemigen termett meg ezen a vidéken.
Inside the structure was about a hundred square meters of concrete-floored shade, even with room to park a few vehicles.
HungarianMinden vita terméketlen.
HungarianAz élelmiszertermelés miért ezeken a látszólag meglehetősen terméketlen földeken jelent meg először, és terjedt el csak később napjaink legtermékenyebb szántóin és legelőin?
Why did food production develop first in these seemingly rather marginal lands, and only later in today's most fertile farmlands and pastures?
HungarianA kontinens nagy részére jellemző kevés csapadék és terméketlen talaj gyakorlatilag még tovább zsugorítják, a tekintetben, hogy mekkora emberi populáció eltartására képes.
The very low rainfall and productivity of most of Australia makes it effectively even smaller as regards its capacity to support human populations.