"tanítás" - angielskie tłumaczenie

HU

"tanítás" po angielsku

HU tanítás
volume_up
{rzeczownik}

tanítás (też: oktatás)
volume_up
education {rzecz.}
Benjinél a tanítás a legnagyobb örömöm.
My deepest pleasure with Benji is education.
Ami a nyelvtanítást illeti - mind az iskolában, mind a felnőttkorban - számos egyéb szemponton kívül fenntartom, hogy az anyanyelvi oktatás minden további tanítás alapja.
With regard to the teaching of languages, both at school and in adulthood, I maintain, among many other aspects, that education in the mother tongue is fundamental to all other teaching.
tanítás (też: oktatás, utasítás, útmutatás)
Az európai vallási párbeszéd, a vallás kulturális hagyománya és a vallási tanítás hagyománya szintén olyan forrás, amelyet fel lehet használni az európai politikában.
European religious dialogue, the cultural tradition of religion and the tradition of religious instruction are also a resource that can be used in European policy.
tanítás (też: tudomány, tudás, műveltség, ismeret)
volume_up
learning {rzecz.}
- És minél több pénzt adnak, annál jobb a tanítás?
'And - the more money is paid the better learning is given?'
tanítás (też: közlés, értesítés, jóslat, jelentés)
volume_up
message {rzecz.}
tanítás (też: egyetem, osztály, tagozat, irányzat)
volume_up
school {rzecz.}
Az iskolai környezet és a tanítás minősége nélkülözhetetlen a hatékonysághoz.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Nem is lett volna szabad elmennie, mert másnap tanítás volt, de mindenképpen menni akart.
It was a school night and he shouldn't have gone at all, but he wanted to go.
Úgy emlékszem, holnapután kezdődik a tanítás.
I think it's the day after tomorrow that school begins.
tanítás (też: oktatás, tandíj)
volume_up
tuition {rzecz.}

Przykłady użycia - "tanítás" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianValójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.
In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
HungarianA tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
I pray not for the world, but for them whom thou hast given me: because they are thine.
HungarianA klasszikus keynesi tanítás szerint sokat költöttünk ezen válság során.
According to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
HungarianCsak a szigorú és minőségi tanítás fokozhatja Európa versenyképességét.
Only stringency and quality teaching can make Europe more competitive.
HungarianAnnyira lekötött a tanítás, hogy közben elfelejtettem élni.
The fact of the matter, the President thought, was that he was indeed pretty good at this.
HungarianA tanítás régebben tiszteletreméltó és nagyra értékelt hivatás volt.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
HungarianA tanítás többet jelent a maga életében, mint esetleg egy férj és a gyerekek.
I think your profession means more to you than any normal woman's life with a husband and children would mean.
HungarianAz egyetemen nem voltak előadások, nem volt tanítás, nemes hivatását teljes egészében postai úton töltötte be.
The university held no classes, taught nothing, did all its business by mail.
HungarianCsak akkor bukkant fel, amikor elkezdődött a tanítás, és azonnal eltűnt, miután az befejeződött.
His last several months among the shadowrunners had gone through more ups and downs than a Mitsu-
Hungarian"Ahol ész van, ott megoldás is van", mondja a Keneenk tanítás.
Where there is mind, there is always solution, Keneenk taught.
HungarianNéhány tény: a magyar kisebbségnek körülbelül 700 olyan iskolája van, ahol a tanítás magyarul folyik.
A few facts: the Hungarian minority has about 700 schools with teaching conducted in Hungarian.
HungarianÉs nem, nem tudnék meglenni tanítás és műtétek nélkül.
'Okay, that's fair - and, no, I couldn't give up teaching young docs.
HungarianEszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál.
Hold the form of sound words which thou hast heard of me: in faith and in the love which is in Christ Jesus.
HungarianEz pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.
And this is the word which by the gospel hath been preached unto you.
HungarianEgyenes, egyértelmű tanítás volt, amelyet nem lehetett többféleképpen magyarázni, és nem lehetett kibúvókat keresni alóla.
It was straightforward, unwavering, and without loopholes, compromise, or wiggle room.
HungarianA történet tisztelgés a tanítás és a tanárok előtt.
It's a story that's a testament to teaching and teachers.
HungarianErre az Areopáguszra vitték s megkérdezték: "Megtudhatnánk, mi az az új tanítás, amit hirdetsz?
And taking him, they brought him to the Areopagus, saying: May we know what this new doctrine is, which thou speakest of?
HungarianA régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok.
The old commandment is the word which you have heard.
HungarianVan annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon.
If I had not come and spoken to them, they would not have sin: but now they have no excuse for their sin.
HungarianBizony, és aztán a tanítás befejeztével hazament a férjéhez, aki bebizonyította neki, milyen csalóka jószág az emberi agy.
Yes, and then she would go home to Roy, and his demonstrations of how misleading a brain could be.