"tüstént" - angielskie tłumaczenie

HU

"tüstént" po angielsku

volume_up
tüstént {przysł.}

HU tüstént
volume_up
{przysłówek}

tüstént (też: azonnal, rögvest)
volume_up
immediately {przysł.}
Bankszámlák, váltók auvergne-i családomnak -hogyisne, tüstént!
Bank accounts and letters of exchange for my family in the Auvergne-yes, immediately.
Tuppence tüstént fölélénkült, nyomban megelevenedett.
Tuppence immediately assumed a sprightly manner.
Ez sokkal evilágibb fogalom vágta rá tüstént a vámpír.
That is a much more mundane idea, said the vampire immediately.
tüstént (też: azonnal, rögtön, nyomban)
volume_up
instantly {przysł.}
Nyargaltak is tüstént a segítségére, vasabronccsal övezve parancsnokukat.
They came instantly, riding to his aid, gathering about him in a circle of iron.
A nyöszörgő gnóm egy bábfigura merev mozgásával tüstént fölegyenesedett.
Instantly the whimpering Gnome came erect with the jerking motion of a wooden puppet.
Mona tüstént megbánta, amit mondott, aztán azt bánta meg, hogy nem mondta elég erélyesen.
Mona instantly regretted what she'd said, then instantly thought she hadn't said it strongly enough.
tüstént (też: később, máskor, mindjárt, rögtön)
volume_up
anon {przysł.} [wzn.]
tüstént (też: őszintén, azonnal, nyíltan, kereken)
volume_up
forthright {przysł.}
tüstént (też: azonnal, rögtön, nyomban)
volume_up
instanter {przysł.}
tüstént (też: azon nyomban)
tüstént (też: azonnal, rögtön, máris)
volume_up
right away {przysł.}
We'll see him right away.
tüstént (też: azonnal, rögtön, máris)
volume_up
right off {przysł.}

Przykłady użycia - "tüstént" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianKét fiatalember, szinte még gyerek, tüstént felugrott, és lelkendezve indult feléje.
Two young men, little more than boys, had sprung up and come eagerly toward her.
HungarianLinda Marshall esetlenül lépett be a szobába, és tüstént nekiment az ajtófélfának.
Linda Marshall came into the room clumsily, knocking against the doorpost.
HungarianEngedd, hogy visszavonuljak, és megmaradt erőmmel tüstént áldozatot mutassak be neked.
Allow me to retire and sacrifice to you at once, with my remaining strength.
HungarianHoppy hátrarúgta a székét, s úgy pattant fel, mintha várná, hogy tüstént megmotozzák.
Hoppy kicked his chair back and stood as if he might have to get frisked.
HungarianAztán halk hangon utasításokat adott a rendőrnek, aki tüstént útnak is indult.
Then he gave the constable some low-voiced instructions, and the latter prepared to depart.
HungarianTüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag.
They were coated at once with a clear plastic substance from the surface of the creek.
HungarianHátratántorodtam, azon rettegve, hogy tüstént megmozdul, elkapja a bokámat.
A wild fear gripped me that the thing would move, grab hold of my ankle.
HungarianMiss Grosvenor visszaült íróasztalához, és tüstént munkához látott.
Seated at her own desk again Miss Grosvenor proceeded with the business in hand.
HungarianHa valaki túl sokat panaszkodott, tüstént felajánlotta szolgálatait.
If any one complained rather more than usual, he would offer his services at once.
Hungarian- Semmi kifogásom - mondtam, és tüstént nekikezdtem, hogy elmeséljem azt a furcsa estét.
'Not in the least,' I said, and straightway began the recital of that strange evening.
HungarianTüstént elfutott Clermont-ba, és az óráját adta el, hogy másikat vehessen magának.
He promptly ran away to Clermont and sold his watch to buy another.
HungarianTüstént odanézett mindenki, de nem értették a felföldi javaslatát.
Everyone looked eagerly, unable to understand what the highlander was suggesting.
HungarianBiztonságosabb lenne ugyan, ha tüstént megölnénk, de szükségünk van azokra a fegyverekre!
It would be safer to slay you out of hand but—we need those weapons.
HungarianJanet rám kiáltott, hogy tüstént hagyjak föl természet elleni gonoszságommal.
Janet cried out for me to cease with this unnatural and evil plan.
HungarianVigyél el engem abba a kazamatába, ahol Balinort és a többieket tartjátok fogva, de tüstént!
Take me to the dungeons where Balinor and the others are imprisoned-now!
HungarianDe hát persze, mikor ő olyan szigorú volt, hogy ne titkoljunk el semmit, tüstént eszembe jutott.
But, of course, when he was so stern about concealing things, I thought of this at once.
HungarianMég egyszer jó napot, mogorva lordok, Kéret magához tüstént a király.
Once more to day well met, distemper'd Lords, The King by me requests your presence straight
HungarianTiberius tüstént a gyilkosság színhelyére sietett Plautiusszal.
Tiberius made Plautius accompany him at once to the scene of the murder.
HungarianTelefonáltak a feleségének, aki tüstént odajött, és pokrócba burkolva vitte haza taxin.
They telephoned his wife and she came along at once and took him home in a cab, wrapped in a blanket.
HungarianVégre megszólalt, és követelte, esküdjek meg, hogy tüstént elhagyom a szigetet.
And that I must not tell anyone what I knew of her or her mother or of anything that had passed between us.