"túlsó" - angielskie tłumaczenie

HU

"túlsó" po angielsku

volume_up
túlsó {przysł.}
EN

HU túlsó
volume_up
{przymiotnik}

túlsó (też: távoli, messzi, sokkal, távol-)
volume_up
far {przym.}
A helyiség túlsó végében viaszosvászonnal leborított kocsi.
On the far side of the cement floor was a car covered with a dropcloth.
Némelyik közelebb csúszott a társaihoz, a helyiség túlsó felére.
Some slithered toward their companions on the far side of the enclosure.
A szoba túlsó végében Wargrave bíró egy öblös karosszékben üldögélt.
At the far end of the room Mr. Justice Wargrave was sitting in a grandfather chair.

Przykłady użycia - "túlsó" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianTodd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
Sara Plankmore Wilcox and S. Todd are in a corner on the other side of the room.
HungarianNekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
HungarianA szűk folyosó túlsó oldalán a védelem asztalánál igen népes társaság gyűlt össze.
Across the narrow aisle, the table for the defense is rather heavily populated.
HungarianÉs mi van azzal a házzal a telep túlsó végén amelyik legközelebb esik az erdőhöz?
What about the cabin on the opposite end over there the one closest to the forest?
HungarianKitörölte az izzadságot a szeméből, és a tisztás túlsó szélére összpontosított.
He wiped sweat from his eyes and concentrated on the opposite edge of the clearing.
HungarianA kerítés túlsó oldalán, szemben a házzal, ott állt Gombafej, azaz Bob Robertson.
Outside, at the picket fence, facing the house, stood the Fungus Man, Bob Robertson.
HungarianMajd három percbe és hét hajtásba telt, amíg eljutott a kártya túlsó széléhez.
It took her almost three minutes and seven fold-overs to get to the end of the card.
HungarianAmikor Jézus látta maga körül a sokaságot, meghagyta, hogy keljenek át a túlsó partra.
And Jesus seeing great multitudes about him, gave orders to pass over the water.
HungarianHallgatta a vonal túlsó végéről jövő hangot, és végigfutott a hátán a hideg.
Lentz listened to the voice on the other end of the phone, feeling a sudden chill.
HungarianGarp a golfozókat nézte a lusta folyó túlsó felén, a Steering Úri Klubjának pályáján.
Across the languid river Garp watched the golfers from the Steering Country Club.
HungarianShea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
For a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
HungarianLassan felemelkedett, és elindult a túlsó fal mentén húzódó hosszú márványasztal felé.
She rose slowly and approached the long marble table against the opposite wall.
HungarianA terem túlsó felén a zseblámpa kutató fénye végigsiklott a Holbein-képen.
At the farther end of the room, the torch was playing upon the Holbein picture.
HungarianA harcosok a város túlsó vége felé, a Várpataka partján kibomló tűzrózsa felé bámultak.
All the combatants stared toward the fire-rose at the Castle Stream end of town.
HungarianApró revolverének fémteste a túlsó sarokban csillogott, a szegélyléc mellett.
The metal of her little revolver glistened against the baseboard over in the corner.
HungarianMikor Wilmer feltápászkodott, látta, hogy a túlsó sarok felől egy rendőr közeledik.
When Wilmer got up he could see a policeman coming up from the block below.
HungarianAz ajtó egy másik, kisebb szobába nyílt, melynek túlsó felén az ajtó nyitva volt.
The door gave onto another small room with an open door at the end of it.
Hungarian- Ne haragudjanak a késésért - mondta, miközben helyet foglalt az asztal túlsó végén.
Sorry I'm late, she said as she sat alone at her end of the conference table.
HungarianVoltak Mayfairek az alsóvárosból, a felsővárosból, Metaide-ből és a túlsó partról.
Why, there were Mayfairs from uptown and downtown, and Metairie, and across the river.
HungarianÉpp amikor ideértünk, mászott ki a túlsó partra, és eltűnt a bokrok között.
Just as we got here, he crawled up on the other side and disappeared in some bushes.