"távoli" - angielskie tłumaczenie

HU

"távoli" po angielsku

EN

HU távoli
volume_up
{przymiotnik}

távoli (też: tartózkodó, halvány, messze, messzi)
volume_up
distant {przym.}
Simbul eközben távoli teremtményeket szólított meg... akik feleltek a hívására.
The Simbul's will bore down on distant creatures... and her magic took them.
E távoli régió számára a globalizáció egyaránt jelentett fenyegetést és lehetőséget.
For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
Mosolya kíváncsi volt, és olyan, mintha valami távoli dologra gondolna.
A curious, rather distant smile, as if she was thinking of something far away.
távoli (też: messzi, sokkal, távol-, túlsó)
volume_up
far {przym.}
Arrafelé lehetnek távoli hegyekben eredő patakok, jó volna őket megvizsgálni.
There may be streams which rise in the far hills and we're going to check them out.
Együtt hosszú utalásokat tettünk és távoli országokba látogattunk el!
Together we have made far voyages and visited unknown lands!”
A behavazott Oroszország távoli földjén festette meg azt az ikont.
He had painted his precious ikons in the far country of snowy Russia.
Mintha nagyon sok függne attól, hogy eljusson távoli rendeltetési helyére
As if many hopes rested on its safe journey to some faraway destination.
Nem hallott más zajt, mint a Kettes úton elhaladó kocsik távoli zúgását.
There were no sounds but the faraway drone of cars on Route 2.
Csak az autók dübörgése egy távoli utcáról.
Only the faraway rumble of a motor car on a distant street.
Ám a legtöbb távoli terület élelmiszertermelése kezdetben a Termékeny Félhold terményeire támaszkodott.
But most food production in outlying areas depended initially on Fertile Crescent domesticates.
Ki kell dolgozni egy foglalkoztatási keretet az EU olyan távoli régiói számára, mint például Latgale.
It is necessary to work out an Employment Framework for outlying regions of the EU such as Latgale.
Néhány távoli területre a csomag különböző elemei különböző időpontokban érkeztek meg: a juh például megelőzte a gabonaféléket Délnyugat-Európában.
In some outlying areas, elements of the package arrived at different times: for instance, sheep preceded cereals in southwestern Europe.
távoli (też: zárkózott, magányos)
volume_up
remote {przym.}
Aztán a nyöszörgés felerősödött, túlvilági, távoli jajveszékeléssé vált, tagolatlan makogássá.
Then the wail rose, remote and unearthly,' and turned to an inarticulate gibbering.
A javaslat tönkreteszi a távoli régiókban élő emberek életét és közösségeit.
This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
Mindkettő az amerikai és ASEAN-erők ellentámadásának távoli lehetőségével kapcsolatos.
Both relate to the remote possibility of counterattack from American or ASEAN forces.

Przykłady użycia - "távoli" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianLehet Davy, de az a te örökséged, és talán nem is olyan távoli, mint gondolnád.
Maybe so, Davy, but its your heritageand it may not be as removed as you think.
HungarianSir Hassifaként mutatkozott be, a távoli Tingitanából, és alig ejtett egy-két szót.
He called himself Sir Hassifa from Tingitana, and spoke almost no words whatever.
HungarianA verebek újra szállnak motyogta Alan szórakozott, távoli, rémült hangon.
'The sparrows are flying again,' Alan muttered in a distracted, horrified voice.
HungarianElvégre a ranatok távoli rokonságban sem állnak a tatuini womp-patkányokkal!
After all, Ranats were no relation whatsoever to the nonsentient Tatooine womp rats!
HungarianA király és emberei elhaló, távoli hangja most hallhatólag erősödni kezdett.
The dim, removed voices of the king and his men seemed to be growing louder.
HungarianÜltünk az asztal körül, beszélgettünk, hallgattuk a távoli dörgést, és vártunk.
We sat at the table, talking and listening, waiting to see how rough the storm would be.
HungarianMonk szinte alig hallotta, emlékek rohanták meg: távoli tájak, távoli idők emlékei.
Monk had been in a reverie, his mind going back many years and many miles.
HungarianFoyle számára is csak a csend, a távoli robaj és a kórház mindennapos élete létezett.
For Foyle there was only the silence, the rushing and the hospital routine.
HungarianMeglepően számos esetben nyúlnak vissza az okok gyökerei a távoli múltba.
You'd be surprised how often motives arise that have their roots in the past.
HungarianIgen, tapsoljuk meg a prágai cseh szenátust innen, a távoli Strasbourgból.
Yes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
HungarianValaha megtapasztalta ennek sápadt visszfényét, Chicago egy távoli zugában.
Somewhere he'd known a hint of this before, in a little corner of Chicago.
HungarianCsak egy távoli, erőtlen hang visszhangzott a kamrában, mint egy elhaló szív dobogása.
Only a faint sound originated within the chamber; something like the beat of a heart.
HungarianA távoli, sosem látott piac, és a Birodalom szerkezete gyilkolta meg az öreget.
The sky— Ah, a common symptom, a woman's booming voice cut in.
HungarianA hajtóművek távoli robaja elvegyült a közeli vulkán fojtott dübörgésével.
Their muttering growl covered the muted grumblings of the nearby volcano.
HungarianEzeknek a szektáknak a maradványai még mindig léteztek a galaxis távoli, eldugott részein.
Remnant cults still existed in secret corners of the galaxy to this very day.
HungarianAzt hiszem, ez egy beszélgetés részlete, ami a Hálózat két távoli állomása között zajlott le.
It registers as part of a conversation between two widely separated Mesh sites.
HungarianS a belsejéből távoli szél vagy magasfeszültségű vezetékek zizegése hallatszott.
It puffed and bulged, puffed and bulged below the long white fingers which gripped its handle.
HungarianÚtközben végig szemmel tartotta a távoli dombtetőn álló, különös, kupolás építményt.
As she went, she kept her eye on the strange domed house that was built on top of the hill.
HungarianValami felvillant a csarnok távoli végében, néhány kilométerrel arrébb.
Something glinted near the floor of the hall, a couple of kilometres away.
HungarianAdja meg a távoli KSysGuard szolgáltatás (ksysguardd) indítási parancsát.
Enter the command that runs ksysguardd on the host you want to monitor.