"távolabbi" - angielskie tłumaczenie

HU

"távolabbi" po angielsku

EN

HU távolabbi
volume_up
{przymiotnik}

távolabbi (też: távoli, messzi, sokkal, távol-)
volume_up
far {przym.}
Az udvar távolabbi része aranyszínben ragyogott a halovány délutáni fényben.
The far edge of the courtyard was golden in the hazy light of late afternoon.
Boone a szoba távolabbi részén állt, a sziluettje kirajzolódott a függöny előtt.
Boone was on the far side of the room, silhouetted against the curtains.
Egy másik ügynök ugyanis a lakókocsi távolabbi végénél foglalt helyet.
Another agent had a perch on the far side of the trailer.
távolabbi (też: rejtett, következő, túlsó, későbbi)
volume_up
ulterior {przym.}

Przykłady użycia - "távolabbi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEgy tálcát egyensúlyozó pincér mögé húzódva a távolabbi sarkokat vette szemügyre.
Peering past a waiter carrying a tray, he concentrated on the corners in the rear.
HungarianEzúttal is elkerülték a főépületet, és a kifutó egy távolabbi szegletébe érkeztek.
Again they avoided the terminal and stopped at a remote section of the tarmac.
HungarianÉs ha megnéznének egy még távolabbi galaxist, az még gyorsabban távolodna.
And if you look at a galaxy even farther away, it would be moving away faster.
HungarianA csillagszerű pont éppen a drón kondenzcsíkjának távolabbi oldalán fénylett.
The light-point was near the trailing end of the little drone's farside-lit contrail.
HungarianMár láttam ezt a levelet mondta Alekszandrov távolabbi, jelölti székéből.
I have already seen this letter, Alexandrov said from his distant candidate seat.
HungarianMinden nélkülözhető személyt a hajó távolabbi területeire csoportosítottuk át, uram.
All nonessential personnel have been moved to the most distant areas of the ship, sir.
HungarianHadd helyezzem el, azonban mai napunk egyetértését a távolabbi perspektívában.
Allow me nevertheless to put today's evident harmony into perspective.
HungarianMégis töretlen lelkesedéssel építették az újabb Kapukat, egyre távolabbi világok felé.
Until someone, somewhen, backtimed and tamperedperhaps ever so minutely.
HungarianFelállt, könyökével félretolta őket az útból, és odament egy távolabbi asztalhoz.
He rose, elbowing them out of the way, and went to another stool, farther along the work bench.
HungarianA két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött, arccal az ég felé.
The two furthest swimmers were struggling in midair, turning their faces up to the sky.
HungarianA hátam annyira megperzselődött, hogy távolabbi fedezékbe kellett iparkodnom.
My back felt so scorched that I had to rush toward farther cover.
HungarianLuther is az egyik unokatestvérem volt, igazi Chandler a család egy távolabbi ágáról.
Luther was another cousin, another Chandler from a distant strain.
HungarianBölcsebb lenne a 2013-as értékelési időpontot megvárni, mielőtt távolabbi célokat tűznénk ki.
It would be wiser to wait for the evaluation date of 2013 before setting later targets.
HungarianA közeli vagy távolabbi jövőben ugyanezen problémával találhatjuk szembe magunkat Olaszország esetében.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
HungarianHangosan koccant a pohár, ahogy letette az asztalra, az ennivalót pedig egy távolabbi kukába dobta.
It set the glass down noisily on the table and threw the savoury into a distant bin.
HungarianÕrök jelentek meg, távolabbi őrhelyeikről jauntolva a támadás helyszínére.
Guards were appearing as they jaunted from distant sectors towards the focal point of the action.
HungarianAzután a szoba távolabbi végét célozta meg, majd teljes erőből újra a mágikus gát felé suhant.
Then he raced across the room, charging right at the magical barrier.
HungarianTudom-e siettetni a megoldását a közeli vagy távolabbi jövőben?
Could I bring it to any denouement whatever, either sooner or later?
HungarianHa Hudson magára hagyta volna a város egy távolabbi részében, sohasem talált volna vissza a követségre.
The locals also spoke as quickly as a machine gun, adding to the difficulty on his part.
Hungarian. - szólalt meg Raul, rámutatva a fal egy távolabbi részére.
Thereó said Raul, pointing to a place further along the wall.