"szavaz" - angielskie tłumaczenie

HU

"szavaz" po angielsku

HU szavaz
volume_up
{czasownik}

szavaz (też: feloszt, szétoszt, megoszt, eloszt)
E kérdésben csoportunk megosztott, és valószínűsíthetően két módon is szavaz.
On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.
szavaz (też: leszavaz, leszavaztat, elnyer, kap)
volume_up
to poll {czas.}
szavaz (też: megválaszt, megszavaz)
volume_up
to vote {czas.}
E kérdésben csoportunk megosztott, és valószínűsíthetően két módon is szavaz.
On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.
A Junilistan ezért úgy döntött, hogy egészében az állásfoglalás mellett szavaz.
Junilistan has therefore chosen to vote in favour of the resolution in its entirety.
A cseh szenátus holnap szavaz a Szerződésről, itt háromötödös többség szükséges.
Tomorrow the Czech Senate will vote on the Treaty, with a three-fifths majority required.

Przykłady użycia - "szavaz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA Junilistan ellenzi az EU-szintű segélyeket és ezért a jelentés ellen szavaz.
Junilistan is opposed to aid at EU level and is therefore voting against the report.
HungarianEnnek ellenére ez a Parlament mindig a közös agrárpolitika mellett szavaz.
Nonetheless, this Chamber always votes in favour of the common agricultural policy.
HungarianEbben az értelemben a Parlament a Brok-jelentéssel kapcsolatos álláspontjáról szavaz.
In this sense, our Parliament is voting on its position on Mr Brok's report.
HungarianEz az első alkalom, hogy a Parlament ugyanarról a szövegről szavaz majd, mint a Tanács.
This is the first time that Parliament will have voted on the same text as the Council.
HungarianArra kérek mindenkit, aki azon gondolkodik, hogy a jelentés ellen szavaz, hogy ne tegye.
I urge all of you who are thinking of voting against this, please do not.
HungarianÍrország igennel szavaz a Lisszaboni Szerződésről tartott második népszavazáson.
Ireland votes “yes” to the Lisbon Treaty in a second referendum.
HungarianAz Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja ezért e jelentés ellen szavaz.
The UK Independence Party will therefore be voting against this report.
HungarianA holland Szabadság Párt (PVV) az Európai Parlament ezen ajánlása ellen szavaz.
The Dutch Party for Freedom (PVV) is voting against this recommendation of the European Parliament.
HungarianEurópában sok vállalat a lábával szavaz, és önként kivonja őket a forgalomból.
Many companies in Europe are voting with their feet and are actually phasing them out voluntarily.
HungarianAz ALDE képviselőcsoport elvi okokból a javaslat ellen szavaz.
The ALDE Group will be voting against this proposal for reasons of principle.
HungarianAz Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja ezért nemmel szavaz a 71. módosításra.
That is why the Socialist Group in the European Parliament will be voting against Amendment 71.
HungarianA csökkentés - amelyről holnap szavaz a Parlament - 60%-ot jelent a szöveges üzenetek esetében.
The reduction - which will be voted by Parliament tomorrow - means 60% for text messaging.
HungarianKépviselőcsoportunk ezért a Tanács által a privatizációról elfogadott álláspont ellen szavaz.
That is why our Group is voting against the position on privatisation adopted by the Council.
HungarianAz EP igen szavazatával a jegyzőkönyv aláírása mellett szavaz.
By voting in favour, the EP consents to the conclusion of the Protocol.
HungarianKöztudott, hogy az Európai Parlament a Bizottság egészére szavaz.
As we all know, the European Parliament votes only on the composition of the entire Commission.
HungarianTény, hogy ha 621 képviselő szavaz, legalább 311 szavazat jelentené a többséghez szükséges szavazatok számát.
The fact is that with 621 Members voting, the majority needed to be at least 311.
HungarianAzt mondták például, hogy a Lisszaboni Szerződés kudarcba fullad, ha bármely ország ellene szavaz.
We were told, for example, that the Lisbon Treaty would fall if any country voted against it.
HungarianEbben az esetben a Parlament csak 10 hónappal a katasztrófát követően szavaz az Alap igénybevételéről.
In this case, this House is only voting to mobilise the fund 10 months after the disaster.
HungarianHadd zárjam azzal, hogy elmondom, a képviselőcsoportom a Libicki-jelentés mellett szavaz majd.
I would just like to finish by saying that my group will be voting in favour of the Libicki report.
HungarianNem arról van szó, hogy senki se tudta volna, hogy miről szavaz.
It is not the case that nobody knew what was being voted upon.