"sugár" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o sugar,to sugar
HU

"sugár" po angielsku

volume_up
sugár {rzecz.}

HU sugár
volume_up
{rzeczownik}

Be kéne törnünk lézerekkel tüzelve, kockáztatva, hogy Lloobee-t érje egy eltévedt sugár?
Should we charge in with lasers blazing and risk Lloobee catching a stray beam?
A fej körbefordult és egy karvastagságú vörös sugár csapott a felhők felé.
The head rolled, and a scarlet beam the thickness of Corbell's arm pierced the clouds.
A borostyán sugár becsapódott a fáklyába, és látványos szikraeső kíséretében meggyújtotta.
The amber beam struck the torch, igniting it in a burst of flame and spark.
Nos, az emberi agy fizikája nem lehetne különbözőbb egy ilyen sugár fizikájától.
Now, the physics of the human brain could hardly be more unlike the physics of such a jet.
A szökőkút magasra lövell; a vadul feltörő sugár erős és tajtékos.
High spurts the fountain; fierce and foamy the wild jet.
A sugár elérte az üzemanyagtartályt, lángra lobbantotta a párolgó kerozint, és ezzel újabb detonációt hozott létre.
The beam ignited the vaporized fuel that erupted from the disintegrated airplane and added the force of fifty thousand pounds of jet fuel to the detonation.
sugár (też: fénysugár)
volume_up
bar {rzecz.} (os sun)
Tengeralattjárók esetében a sugár ötven, azaz öt-zéró mérföld.
For submarines, the bubble radius is fifty - five-zero - miles.
We'd be stopped above the Schwarzschild radius.
CALCULATION OF THE RADIUS OF CURVATURE (r)
sugár (też: fénysugár, rája)
volume_up
ray {rzecz.}
Sugar Ray Robinson volt a legnagyobb bokszoló a világon.
Sugar Ray Robinson's the greatest fighter that ever lived.
Jobb volt mint Clay, Sugar Ray vagy ez az új fiú, Mike Tyson.
He was better than Clay, Sugar Ray and that new boy - Mike Tyson.
Ezt a nevet Sugar Ray Robinson adta a pályám hetedik évében.
Gave Sugar Ray Robinson my power for seven years.
A szökőkút magasra lövell; a vadul feltörő sugár erős és tajtékos.
High spurts the fountain; fierce and foamy the wild jet.
sugár (też: sáv, csík, réteg, vonás)
volume_up
streak {rzecz.}
sugár (też: ár, áram, áradat, irányzat)
volume_up
stream {rzecz.}
A kamrában talált rovarirtó flakonon két állás volt: permetezés és sugár.
The nozzle on the can that she'd found in the pantry had two settings: SPRAY and STREAM.
Gyanítom, fivérem felelte a másik hogy ha ebbe a mélységbe ürítenénk hólyagunkat, a sugár jóval a földet érés előtt elpárologna.
I suspect, brother, the other replied, if we were to vacate our bladders into this abyss the streams would fray into mist long before they reached bottom.

Przykłady użycia - "sugár" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianHat másodpercenként pásztázás, de még nem ért minket elektronikus sugár.
I'm getting a sweep every six seconds, but no elec- tronic steering on us yet.
HungarianSúlyos sebesültünk nem volt, hiszen akit egy sugár eltalált, az meg is halt.
None were badly wounded, for the flame guns usually killed if they hit the mark at all.
HungarianÁtgázoltak a Sugár Creeken nem akarták a hídon magukra vonni a figyelmet.
They waded across Sugar Creek, rather than draw attention to themselves on the bridge.
HungarianTaknyozó nyugodtan csámcsogott tovább, a sugár nem tett kárt benne.
Slimer munched the chicken calmly as the ghost-trapping rays shot harmlessly by him.
HungarianKelet felé mentek, az első narancs színű sugár felé a horizonton.
They walked east, toward the first glow of orange peeking above the horizon.
HungarianAhogy a varázsrabló sugár elérte, Elmara karjaival csapkodva zuhanni kezdett.
Caught in that spell-draining field, Elmara fell, arms wav-ing.
HungarianFiatal teremtés volt, sugár termetű és szép arcú, előkelő és díszes ruházatban.
She was tall, still in the freshness of her youth, very fair of face, and very richly and nobly clad.
HungarianNagyobb szolgálatot tettünk volna apámnak, ha az iratot elégetjük, és a hamvait a Sugár Creekbe szórjuk.
It would have been kinder of us to burn it up and scatter its ashes over Sugar Creek.
HungarianAmikor a sugár eléri a 38. fokot, minden eszközzel támadunk.
The second that thing hits the 38. parallell we're gonna hit them with everything we got.
HungarianDélkeletnek tartottak a 117-es úton a Maple Sugar Road felé, ami úgy öt mérföldre volt.
They drove southeast along Route 117 toward the Maple Sugar Road, which was about five miles out of town.
HungarianA Sugár Creek holtágán és a Crystal-tavon éjszakázó vadlibát akartak lőni.
They were going to shoot geese which had spent the night on the backwaters of Sugar Creek and on Crystal Lake.
HungarianGlover visszatért a testébe, miközben egy újabb sugár égette át a tünde fedezékéül szolgáló dobozokat.
Glover returned to his body as another bolt tore through the boxes behind which the elf sheltered.
HungarianAmit a sugár csapdába ejtett, az a mennyezet egy darabja volt, ami most Louis lába elé zuhant.
What the rays did ensnare was a big chunk of the ceiling, which promptly came crashing down at Louis's feet.
HungarianEzek szerint tehát halálát a közbülső ötmérföldes úton lelte, amelybe beleesett a Sugár Creek hídja is.
So he must have died somewhere in the intervening five miles, which included the Sugar Creek Bridge.
HungarianAmint lenézett, a két sápadt sugár egy férfi tetemére vetődött.
He looked down two pale beams at the corpse of a man.
HungarianA keskeny sugár még nyomasztóbbá tette az iszonyatot.
The narrow range of the flashlight emphasized the horror.
HungarianA tűzvető a hajón újabb sugár izzó szurkot lövellt ki, ezúttal az ágyúhoz még közelebb esőzött alá.
The fire thrower on the boat hurled another gout of blazing pitch, and this time it landed even closer to the gun.
HungarianA sugár, izzó pallosként a szemem láttára vágta ketté.
I saw the nearest one cut in two by that fiery sword.
HungarianHa nem gyulladok be, és nem fékezek, motor nélkül is lejuthatunk majdnem a Maple Sugar Roadig... vagy...
I should be able to make it most of the way back to the Maple Sugar Road even with the engine shut down. or ...
HungarianA sugár túl koncentrált és túl merev volt ahhoz, hogy mágia eredménye legyen: új, halálos technika csatlakozott a harchoz.
It was too focused and rigid for magical energy; a new, lethal technology had entered the fray.