"statútum" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o statutum
HU

"statútum" po angielsku

EN

HU statútum
volume_up
{rzeczownik}

Przykłady użycia - "statútum" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEzek mind hasznos dolgok, és meg fogják könnyíteni a statútum alkalmazását.
All of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
HungarianKülönböző okoknál fogva a szóban forgó statútum 2004. október 8-áig nem lépett hatályba.
For various reasons, this Statute did not enter into force in this form until 8 October 2004.
HungarianÚgy vélem, az új statútum a világ valamennyi parlamentje számára példaként fog szolgálni.
I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world.
HungarianA Római Statútum Banglades általi ratifikálását követően a részes államok száma 111-re nőtt.
The ratification by Bangladesh brought the number of State Parties to the Rome Statute to 111.
HungarianÚgy tűnik, hogy a PPE-DE képviselőcsoport számára már maga a "statútum” szó is tabu.
The word 'statute' really is taboo for the PPE-DE.
HungarianLenne viszont értelme például a képviselői statútum módosítására irányuló indítvány beterjesztésének.
However, it would make sense to table a motion to amend the Statute for Members, for example.
HungarianEz a statútum egyúttal nagyobb rugalmasságot is kínálna a kkv-knak.
This statute would also offer SMEs greater flexibility.
HungarianA "statútum” szó helyére ezúttal a "rendszer” fog lépni.
This time the word 'statute' is to be replaced by 'regime'.
HungarianA statútum ezenkívül véget vet majd az asszisztensek javadalmazásával kapcsolatos tisztázatlan helyzetnek is.
In addition, the statute will put an end to the lack of clarity relating to assistants' remuneration.
HungarianUgyanakkor az is teljesen egyértelmű, hogy a Statútum és a Bíróság egyetemes elfogadtatására kell törekednünk.
However, it is very clear that we have to go for universal acceptance of the Statute and of the Court.
HungarianEz a statútum biztosítja a szövetkezetek és a tőketársaságok közötti versenyben az azonos versenyfeltételeket.
This statute guarantees equal terms of competition between cooperative societies and capital companies.
HungarianA statútum a Ház képviselői számára is előnyös.
The statute also benefits Members of this House.
HungarianNem szabad elfeledkezni továbbá arról, hogy a hatályos statútum szerint senki sem köteles business osztályon utazni.
It should also be remembered that, according to the current statute, no one is obliged to travel business class.
HungarianEgységes statútum nélkül a munkatársaink soha nem fogják megkapni azt a fajta védelmet, amire rendes esetben jogosultak.
Without a uniform statute, our colleagues will never be given the protection to which they are normally entitled.
HungarianAz egyik a Római Statútum kérdése.
One of them is the question of the Rome Statute.
HungarianE kreatív együttműködés alapján viszonylag rövid idő alatt sikerült megállapodásra jutnunk a statútum módosításáról.
On the basis of this creative cooperation, we reached agreement on the modification of the Statute in a relatively short time.
HungarianAz a statútum, amelyről ma szavazunk, új mechanizmusokat állapít meg az ombudsman munkája hatékonyságának javítása érdekében.
The statute on which we are voting today sets out new mechanisms to bolster the effectiveness of the Ombudsman's work.
HungarianVilágosan kijelentettük, hogy ez nem a kisvállalkozásoknak szól, viszont az SPE-statútum valamennyi társaság számára elérhető.
We clearly stated that this is not meant for small companies, but that the SPE Statute is available for all companies.
HungarianVégül pedig - a Cseh Köztársaság képviselőjeként - szeretnék egypár szót szólni a Római Statútum ratifikálásáról.
To conclude, as a representative of the Czech Republic I would like to say a few words regarding the ratification of the Rome Statute.
HungarianMa az Európai Unió valamennyi tagállama a Római Statútum részes fele, ezért alávetik magukat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.
All the Member States of the European Union are now parties to the Rome Statute, and therefore submit to the International Criminal Court.