HU remek
volume_up
{rzeczownik}

remek (też: nagy, olajréteg, gyors, baró)
volume_up
slick {rzecz.}
remek (też: irtó, patent, pazar, klassz)
volume_up
smashing {rzecz.}

Przykłady użycia - "remek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianHazámban az iskolák remek munkát végeznek a környezettudatosságra nevelés terén.
In my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
HungarianCastornak kis szárnytoll jutott, míg Germanicus remek farktollal dicsekedhetett.
Castor had a small wing feather, but Germanicus a splendid one from the tail.
HungarianA rémek szobáról szobára haladtak abba az irányba, ahol Kahle Rese várakozott.
Room by room, they were working their way down the corridor to where he waited.
HungarianA vacsora remek volt, pisztráng és kacsa, hozzá örmény vörösbor, végül kávé.
It was a good meal, trout and duck, with Armenian red wine and coffee to follow.
HungarianEgyedül ücsörögve a motelszobában arra jutott, hogy valóban remek ötlete volt.
He'd decided, sitting alone in the motel room, that this was a wonderful idea.
HungarianEz az épület remek helyszín lenne az EITI-nek és az Európai Kutatási Tanácsnak is.
This building is a choice location for an EIT and for a European Research Council.
HungarianRemek színben volt, egy nappal sem látszott öregebbnek, mint amikor utoljára láttam.
He was looking wonderfully wellhardly a day older than when I had last seen him.
HungarianEnnek a projektnek a neve Photosynth, két különböző technológia remek házassága.
This is a project called Photosynth, which really marries two different technologies.
HungarianDespardról hallottam már olvastam az útikönyvét, és meg kell mondjam, remek munka.
I knew of Despard before - read his travel book, and a jolly good yarn it is.
HungarianA fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
The European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
HungarianRemek bajtársak vagytok, de a főzési tudományotok erős kívánnivalókat hagy maga után.
You gentlemen are good companions, but your cooking leaves a bit to be desired.'
HungarianA pénzügyi kötelezettségvállalás remek munka volt, természetesen már ha betartják.
Well done for the financial commitment - provided that it is adhered to, of course.
HungarianHa az élet nem kényszeríti rá, hogy visszahúzza az antennáit, remek ember lesz belőle.
If life doesn't cause him to retract his antennae, I think he'll be quite a man.
HungarianRemek ötlet, csak előtte még néhány más dolognak kell történnie - felelte Brightling.
It's a good idea, but some other things have to happen first, Brightling replied.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez egy remek kompromisszum a vízre vonatkozó normák tekintetében.
I think what we have is a very good compromise package for water quality standards.
HungarianRemek a hírszerzésük, és pompásan irányította a megmaradt ktlinai erőket.
You had good intelligence, and marshaled the remaining forces of Ktlina expertly.
HungarianRemek fickó, és nem fogja elhinni, Amerikában tanult, az Oral Roberts Egyetemen.
Good chap, he was even ed­ucated in America, at Oral Roberts University.
HungarianTúlságosan elszakítottak Botticelli remek festményei a halhatatlanságomtól?
Had the splendid paintings of Botticelli separated me too much from my immortality?
HungarianVégül is húsz évvel ezelőtt a férje és az ő esetében remek munkát végzett.
After •II, he'd done a good job with her and her husband, twenty years before.
HungarianNézd, egész biztosan van vagy száz remek, jól képzett és konzervatív bíró, nem igaz?
Look, there must be a hundred good, qualified, conservative judges out there, right?