"részesedés" - angielskie tłumaczenie

HU

"részesedés" po angielsku

HU részesedés
volume_up
{rzeczownik}

részesedés (też: osztalék)
volume_up
cut {rzecz.} [pot.]
részesedés
volume_up
divvy {rzecz.}
részesedés (też: részvétel, részesség)
részesedés (też: rész, osztályrész, ekevas, kvóta)
volume_up
share {rzecz.}
Láthatjuk, hogy a francia régiók számára kiutalt részesedés folyamatosan csökken.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
A globális mezőgazdasági exportból való uniós részesedés csökken.
The EU's share of global agricultural exports is declining.
Mit tehetünk e 18 százaléknyi részesedés csökkentése érdekében?
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
részesedés (też: részvétel, osztozkodás, osztozás)
volume_up
sharing {rzecz.}
Tudják, hogy a történelemtől való szabadulás csak a politikában való részesedés és a mindenre kiterjedő igazságosság projektje útján lehetséges.
They know that the emancipation of history is only possible through a project of political sharing and global justice.
részesedés (też: rész, osztályrész, kóstoló, harapás)
volume_up
snack {rzecz.}

Przykłady użycia - "részesedés" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianS a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés?
And the bread which we break, is it not the partaking of the body of the Lord?
Hungariani. az importengedély táblázatban biztosított eredeti részesedés növelésével, illetve
( I ) INCREASING THE INITIAL ALLOCATION PROVIDED FOR IN THE IMPORT LICENSING SCHEDULE , OR
HungarianAz érintett termékek által lefedett piaci részesedés megközelítőleg 500 milliárd euró.
The goods market in question is worth approximately EUR 500 billion.
Hungarianii. alapvető eredeti részesedés létrehozásával az alábbi cikkekre:
( II ) CREATING AN INITIAL BASIC ALLOCATION FOR THE FOLLOWING ITEMS :
HungarianVagyis: Ajánlat: egyesülés, azonos részesedés, közös érdek alapján.
That reads: SUGGEST MERGER BOTH OUR INTERESTS EQUAL PARTNERSHIP.
HungarianEz a minimális százalékkisebbségi részesedés nem lehet 5%-nál magasabb.
This minimum percentage may not be fixed at more than 5 %.
HungarianAmennyiben azt az adott cégforma lehetővé teszi, részesedés adásvétellel is lehet csatlakozni egy társasághoz.
If permitted by the type of company in question, it is possible to join a company by buying shares.
HungarianAz uniós részesedés 50%-ra korlátozása a valóságban azt jelenti, hogy korlátozzuk a szegénység elleni tényleges küzdelmet.
Limiting the amount to 50% is, in reality, a decision to restrict the real fight against poverty.
Hungarian"Aki ezt elmulasztja, annak semmilyen részesedés nem jár."
HungarianRészesedés szerezhető még például ajándékozás, csere és apportálás útján is, valamint részesedés örökléssel.
Shares may also be acquired for example through gifts, swaps and contributions in kind, as well as through inheritance of shares.
HungarianFőleg a részesedés szempontjából.
HungarianDupla részesedés egy felesnek?
HungarianA részvény és egyéb tulajdonosi részesedés magában foglalja továbbá a közvetlen befektetés tárgyát képező vállalkozás részesedésszerzését a közvetlen befektetőben.
Equity capital also covers the acquisition by a direct investment enterprise of shares in its direct investor.
HungarianEz a versenyképesség csökkenéséhez vezetett, amely a folyamatos folyófizetésimérleg-hiányban és az exportpiaci részesedés csökkenésében is tükröződik.
This has generated competitiveness losses, reflected in persistent current account deficits and a fall in export market shares.
HungarianMi amellett szállunk síkra, hogy a kiinduló pont a betegek egyenlő hozzáférése legyen, nem pedig az egészségügyi ellátásban való nagyobb piaci részesedés.
We favour taking equal access by the patient as the starting point, and not giving the market a greater role in health care.
HungarianE tekintetben már rég túlhaladtuk az első, 25%-os fázist, és már az egymás légiközlekedési piacából való részesedés második, 49%-os fázisát is elértük.
In that respect we have long since passed the first stage of 25% and already reached the second stage of 49% ownership of each other's air services market.
HungarianE tekintetben szeretnék sürgető felhívással élni annak érdekében, hogy az általunk megvitatott projektek finanszírozásánál az uniós részesedés haladja meg az 50%-ot!
In this regard I would like to make an urgent call that the financing from the European Union for all the projects that we have discussed should be over 50%.
Hungarian(125) 2003-tól a közösségi iparág nem tudta fenntartani árait, amelyek jelentősen csökkentek, és ezzel egy időben az eladási mennyiség és a piaci részesedés is erősen visszaesett.
(125) As from 2003, the Community industry could no longer maintain its prices, which significantly dropped, in conjunction with a strong fall in sales volume and market shares.