HU

puha {przymiotnik}

volume_up
A teste elernyedt, és csukott szemmel, mozdulatlanul terült el a puha levélpárnán.
His body settled and lay still, limp and silent, eyes closed.
A detektív az előszobában álldogált, rövidke, kövérkés, frissen manikűrözött ujjaival puha és gyűrött kalapjának a peremét szorongatta.
He was sagging in the entry hall, the brim of his limp and crumpled hat clutched tight with short fat fingers freshly manicured.
puha (też: dombos, pelyhes)
Minden puha és pelyhes rés új és különleges kelyhet kínált duhaj kedvemnek.
Each soft and downy cleft was a new and exotic envelope for my romping spirit.
FEL AKART ÉBREDNI, de ahányszor megközelítette a felszínt, nehézkesen süllyedt vissza az ágy pelyhes, puha mélységébe.
He was trying to wake up, but every time he came near the surface, he went down again, heavy and drowsy and sinking into the soft feathery covers of the bed.
puha (też: pelyhes, gyapjas)
Kitártam karjaimat, és láttam, hogy aranyszegélyű, hosszú, fehér ujjak borítják őket, visszahullnak a csuklómról, amelyen puha pihe serked, olyan mint az embereké.
I threw out my arms, and I saw long golden-trimmed white sleeves covering them, falling back from wrists which were covered with the soft fleecy down of a man's natural hair.
A nagy szobát betöltötte a fenyőfa illata és érett, puha ragyogása.
The big room was filled with the scent of pine and its mellow, varnished glow.
Dirty Harry was laid-back and mellow?
A tűzben hangos pattogással omlottak össze a hasábok, és a megnyugtató, puha lángok hosszú farkasfogakat rajzoltak a sima, rézsútos mennyezetre.
The logs in the fire shifted noisily and the mellow soothing light flared on the plain sloped ceiling.
Olyan étrendhez való, ami puha, pépes állagú, csökkent rosttartalmú, nagyon könnyen rágható és emészthető.
It is made for a diet which is soft, mushy, which is reduced in fibers, which is very easily chewable and digestible.
Voltak a könyvek között igen régiek, amelyeket nagy, puha pergamen lapokra írtak, voltak pazarló kötésűek, voltak egészen egyszerűek és újak.
Some of these books were ancient, made of big sloppy parchment, others were extravagantly bound, some almost simple and very new.
Elvonult mellettem hosszú, puha léptekkel, s leült a dívány szélére.
She went past me in long smooth strides and sat down on the edge of the chaise-longue.
Vérkönnyek peregtek csodálkozó nagy szeméből és végiggördültek puha arcán.
Her eyes were wide and wondering, the blood tears seeping out of them down her smooth cheeks.
Törékeny, sárga lapok elegyedtek puha, fehér lapokkal.
Brittle yellow pages alternated with smooth white ones.
Melegen, biztonságosan tapadt rá a puha, tiszta flanel hálóing, bár persze túl hosszú volt.
The soft clean flannel gown felt snug and safe to her, though it was too long of course.
to lie snug in bed
Allessandra átkarolt puha karjával, szürke sörénye puhán simogatta a nyakamat.
Then came the soft arms of Allesandra, the soft mass of her gray hair against my neck.
Egy darab puha faszénnel megváltoztatta vonásait és szemének állását.
A piece of soft coal altered the lines in the face and the appearance of the eyes.
Puha villanyfény hullott az övében heverő, nátronpapír iratgyűjtőkre.
Now it was their soft illumination falling on the manila folders in his lap.
Corbell settled further into the spongy material.
Ezt értette volna, hiszen T'sais maga is visszataszítónak találta az emberi arcot vizenyős szemek, nedves, undorító lyukak, puha kinövések.
She could understand something of this, for she herself found the human face repellentan object of watery eye, wet unpleasant apertures, spongy outgrowths.
Az egész kunyhó egyetlen nagy szoba volt; a padlót puha, süppedős, mohához vagy inkább elszáradt téli fűhöz hasonló anyag borította, mely mintha itt helyben nőtt volna.
There was a single large room; the floor was covered with something soft and spongy, as if moss or some soft winter grass grew there of itself.
Mikor a magvak végül beérnek, a szamóca bogyója piros lesz, édes és puha.
When the seeds finally mature, the berries turn red, sweet, and tender.
Nagyon puha, és a mártás egy csöppet sem édes.
Very tender and the sauce is not at all sweet.
A létra fokai felsebezték mezítelen talpa puha bőrét.
The rungs bruised his bare and tender feet.

Przykłady użycia - "puha" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAvalloch kövér és puha volt, lógott a tokája, két apró szeme közel ült egymáshoz.
He was heavy and soft, his jowls blurred with fat, his eyes small and set close.
HungarianAz ülőalkalmatosság lassan ereszkedni kezdett a mező vastag, puha pázsitja felé.
It descended slowly toward the meadow's thick, tangled carpet of ribbon grass.
HungarianPuha fényű láng lobogott a mélyben, furcsa árnyékokat vetett a lépcsőház falára.
A soft series of flames burned below, sending their antic shadows up the stairwell.
HungarianSzorosra húztam az övét, Marius elrejtette a haját egy puha bársonyföveg alatt.
I pulled her belt tight, and Marius caught her hair up in a soft velvet hat.
HungarianÁtevickéltem egy utolsó sziklás-gazos kiszögellésen, és puha fűben ugrottam talpra.
I crawled over a last jut of rocks and weeds and climbed to my feet in soft grass.
HungarianA nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
The large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
HungarianCsupa él és csúcs volt a kiaszott arc, amely mélyen belesüllyedt a puha párnába.
All points and angles, the emaciated face sunk into the large, softly yielding pillow.
HungarianHirtelen karját a férfi nyaka köré fonta, s az megérezte a lány puha ajkait a száján.
And suddenly her arms were round his neck; he felt her lips soft against his own.
HungarianÉn csak meg akartalak érinteni, hogy lássam, mennyire puha vagy, milyen örök fiatal.
I meant I wanted only to touch you, to feel how soft you are, how eternally young.
HungarianMinden puha és pelyhes rés új és különleges kelyhet kínált duhaj kedvemnek.
Each soft and downy cleft was a new and exotic envelope for my romping spirit.
HungarianÓ, az ég olyan, mint Anglia puha, nyirkos ege, olyan alacsony, olyan színes!
Ah, the sky is like the moist soft sky of England, so near, so full of color!
HungarianMintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
A soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
HungarianA lány nekidőlt, mire a férfi lehajolt, és puha csókot lehelt a halántékára.
She leaned against him, and he bent down and kissed her softly on the temple.
HungarianKellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
Just a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
HungarianElém tárult a feldúlt temető, láttam a nyirkos, puha földből kitépett koporsókat.
Then I beheld the ravaged graveyard, I saw the coffins torn up from the soft wet earth.
HungarianLáttam puha, fehér ruháját, a haját, amelyet kibontott, úgy, ahogy Biancának meséltem.
I saw her in her soft white dress, her hair loose as I had described it to Bianca.
HungarianAllessandra átkarolt puha karjával, szürke sörénye puhán simogatta a nyakamat.
Then came the soft arms of Allesandra, the soft mass of her gray hair against my neck.
HungarianAmikor kinyitotta az ajtót, a látogató megérintette a barna haj puha fészkét.
As she opened the door for him, he touched the soft nest of her brown hair.
HungarianAmikor kiáztak az ujjai, Roy egy puha kendővel egyenként megtörölgette őket.
When her fingertips had soaked long enough, he wiped them with a soft towel.
Hungarian- El akart fordulni, de Umphred atya puha, fehér kezével megfogta a karját.
He started to turn away, but Father Umphred put a soft white hand on his arm.