"orom" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o öröm
HU

"orom" po angielsku

volume_up
orom {rzecz.}

HU orom
volume_up
{rzeczownik}

Tudják, öröm számunkra, ha látogatók jönnek a főhadiszállásról.
It's a treat for us, you know, a visit from head office to the country cousins.
Most kitört a vakáció, és a recepció vezetőjének arcán csak úgy ragyogott az el nem titkolt öröm.
But now school was out and the head clerk's pleasure was written large on his face.
Õk a legnehezebben megfoghatók ebben a játszmában, ennélfogva annál nagyobb öröm, ha az ember egy ilyennek a trófeáját akaszthatja a kandalló fölé.
They were the most elusive of game, and for that reason all the more pleasing when you could hang the head of one over the mantelpiece.
orom (też: oromfal, oromzat)
volume_up
gable {rzecz.}
volume_up
peak {rzecz.}
volume_up
ridge {rzecz.}
Azt mondták, hogy Edward Corrigan megérkezett a Fenyő-orom kávéházba, nem találta ott a feleségét, erre elhagyta a helyiséget és fel-alá járkált.
It was said that Edward Corrigan arrived at the Pine Ridge, found his wife was not there and went out and walked up and down.
Öt mérföld hosszú hegygerinc emelkedett előtte, a fákkal borított orom hétszáz méterrel a Old Dog repülési magassága felett húzódott.
A five-mile-long ridge loomed ahead, its tree-lined crest still seven hundred feet above the Old Dog's altitude.
orom (też: templomtorony)
volume_up
spire {rzecz.}
orom (też: felszín, tető, fedő, vezér)
volume_up
top {rzecz.}
volume_up
vertex {rzecz.}
volume_up
vertex {rzecz.} (vertices)

Przykłady użycia - "orom" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianDe a sebesség erő volt, a sebesség öröm volt, a sebesség maga volt a boldogság.
But the speed was power, and the speed was joy, and the speed was pure beauty.
HungarianEz a leghatásosabb, öröm-átvivő rendszer... amit a természet valaha szerkesztett.
It is the most effiicient, pleasure-delivery system... ever devised by nature.
HungarianÜdvözölni szeretném Espinosa asszonyt; nagy öröm számomra, hogy jelen van ma itt.
(ES) I would like to welcome Mrs Espinosa; I am very pleased that she is here.
HungarianHa ilyenkor eszembe jutnak könnyeid, szeretnélek látni, hogy öröm töltsön el.
Desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy:
Hungarian- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
Oh, my dear, dear aunt, she rapturously cried, what delight! what felicity!
HungarianMindig nagy öröm viszontlátni egy barátot folytatta Hszü úgy, ahogy kioktatták.
It is always a pleasure to welcome a friend, Xu went on, as he'd been briefed to do.
HungarianAz egészség vajon a pozitív elkötelezettség, az öröm és a tartalmas élet függvénye-e?
Is health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
HungarianRitkán találkozik az ember ilyen derék férfiakkal, igazi öröm volt megismerni őket.
So fine a body of men is difficult to find, and a rare pleasure to discover.
Hungarian- Egy tanár számára nincs nagyobb öröm annál, amikor a tanítványa túlszárnyalja őt.
For a teacher, there can be no greater satisfaction than to see a pupil surpass her.
HungarianAz öröm abban rejlik, hogy egyszerre teszi hallhatóvá mindenki történetét.
The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
HungarianMind azt gondolják, hogy az öröm ártatlan, és a boldogság megengedett dolog.
All think that happiness is innocent, and that pleasure is permitted to man.
HungarianNagy öröm számomra, hogy a Parlament és a Tanács osztja ezzel kapcsolatos alapelvünket.
I am very pleased that Parliament and the Council share our basic view on this.
HungarianMeg aztán nincs semmi öröm az életben, ha mindig a biztonságunkért aggódunk.
And there's no fun in life if you're always worrying about whether it's safe or not.'
HungarianAztán arra eszméltem, hogy Desdemona sikoltozik, az öröm meg fájdalomba fordult.
Next thing, Desdemona was screaming, and the pleasure turned into pain.
HungarianDe azért mennyi gondtalan öröm jutott az öregembemek és a néma gyermeknek!
But oh, they had been so carefree in their own way, the old man and the mute child.
HungarianAz arcizmai mozgását is érezte, ahányszor mosolygott, s ez nem volt öröm.
He didn't like to be aware of the muscles in his face at work when he smiled.
HungarianSzerintem ez a kettő, a szenvedély és az öröm nem zárják ki kölcsönösen egymást.
I'm saying the two, the passion, the joy, are not mutually exclusive.
HungarianMialatt Thaisz így beszélt, Paphnutíus átszellemült; arcát mennyei öröm árasztotta el.
Whilst she thus spoke, Paphnutius was transfigured; celestial joy beamed in his face.
HungarianVigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.
I am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.