"oktatás" - angielskie tłumaczenie

HU

"oktatás" po angielsku

HU oktatás
volume_up
{rzeczownik}

oktatás (też: tanítás)
volume_up
education {rzecz.}
Az oktatás lehetősége elvezet a szakképzéshez és a szakmai újraintegrálódáshoz.
The possibility of education leads to training and professional reintegration.
És végezetül: oktatás, oktatás, oktatás.
And finally, education, education, education.
Az egyenlő oktatás egyik legnagyobb akadálya a romák földrajzi szegregációja.
Geographical segregation of Roma is a major obstacle to equality in education.
oktatás (też: utasítás, tanítás, útmutatás)
Vannak iskoláik, ahol az oktatás anyanyelvükön zajlik.
They have schools where instruction is given in their mother tongues.
Tibet - arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé
Tibet - plans to make Chinese the main language of instruction
Jelentős problémák merülnek fel a lengyel nyelvű oktatás működése körül.
There are significant problems over the operation of education with Polish as the medium of instruction.
oktatás (też: tudomány, álokoskodás)
volume_up
academics {rzecz.}
volume_up
training {rzecz.}
Az oktatás lehetősége elvezet a szakképzéshez és a szakmai újraintegrálódáshoz.
The possibility of education leads to training and professional reintegration.
. - (SV) "Az oktatás és képzés tartalma és megszervezése nemzeti hatáskör.”
'The content and organisation of education and training are national competences.'
Az oktatás, a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás egyre fontosabbá válik.
Education, vocational training and lifelong learning are increasingly important.
oktatás (też: tanítás, tandíj)
volume_up
tuition {rzecz.}

Przykłady użycia - "oktatás" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEzzel együtt, a nők még mindig alulreprezentáltak az oktatás legfelső régióiban.
Nonetheless, women are still poorly represented at the highest levels of academia.
Hungarian. - A korai oktatás jelentősen befolyásolja minden egyén életkilátásait.
in writing. - Early years learning profoundly affects the life-chances of every individual.
Hungarian- Attól félek, nem vehetem le Tamura nővér válláról az oktatás terhét, Úrnő - mondta Sorak.
I fear that I shall not be lightening Sister Tamura's burden, Mistress, Sorak said.
HungarianEz nem válasz az oktatás rendszerének és az iparág kérdéseire.
This does not answer the question of educational establishments and industry.
HungarianMa már tudjuk, hogy az oktatás és a kultúra Európának nemcsak a lelke, hanem a szíve és izomzata is.
We now know that it is not only the soul, but the heart and muscles of Europe.
HungarianEgyes országokban például nagyon korán kettéválik az oktatás és a szakképzés.
In some countries, for example, children are separated very early into academic or vocational streams.
HungarianMindenkinek vérében van az oktatás, pedig csak arra taníthatjuk az embereket, amit nem érdemes tudni.
We all love to instruct, though we can teach only what is not worth knowing.
HungarianEz nem másodlagos kérdés, és ezen a téren az oktatás nagyon fontos.
This is no small matter and the educational issue is very important.
HungarianMinél magasabb szintű az oktatás, annál kevesebb idejük van a fiataloknak a sportolásra.
The higher the level of schooling, the less time there is for young people to be involved in sport.
HungarianA kötelező oktatás keretében megtanuljuk az adott ország nyelvét és esetleg más nyelveket is.
Compulsory schooling involves learning the language of the country and possibly other languages.
HungarianAz általunk ismert értelemben vett kötelező oktatás segít abban, hogy az emberek harmonikusan éljenek együtt.
Compulsory schooling, as we understand it, helps people to live together in harmony.
HungarianA tizenévesek által elkövetett bűncselekmények mindegyike esetében a felnőttek által végzett oktatás a hibás.
Every crime perpetrated by a teenager is the result of an educational failure by adults.
HungarianA jelentés középpontjában a sikeres oktatás megteremtése áll, ezért is szavaztunk mellette.
Building educational success is the focus of this report, and it is also the reason why we voted in favour.
HungarianFontos, hogy a roma népesség esetében éppen a fiatalok számára nyújtott oktatás javítására koncentráljunk.
It is important that we concentrate on improving educational provision for young Roma people.
HungarianAz eddigi ötéves egyetemi oktatás tananyagát nem lehet hirtelen háromévnyi alapképzésbe belepréselni.
Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
HungarianAz is fontos, hogy az oktatás a tanuló anyanyelvén történjen, mivel ez az identitásának alapja.
It is also important that teaching is done in the student's mother tongue, as that is the basis of identity.
HungarianA jó oktatás még a hosszabb és egészségesebb élettel is összefügg.
It is even linked to a longer and healthier life.
HungarianA modern társadalomban az oktatás a mindennapi élet eszköze.
It is a tool for daily life in modern society.
HungarianKiemelkedően fontos, hogy küzdjünk az oktatás alacsony teljesítménye és az iskolai lemorzsolódás ellen.
It is of the utmost importance to fight especially against low educational achievement and early school leaving.
HungarianAz iskola viszont kész katasztrófa volt: a tanulókat nem érdekelte az oktatás, a tanárok pedig nem törődtek a diákokkal.
Food came from the government dole, after the family had returned from Minnesota to the reservation.