"nyerő" - angielskie tłumaczenie

HU

"nyerő" po angielsku

volume_up
nyerő {rzecz.}
EN
volume_up
nyerő {przym.}

HU nyerő
volume_up
{rzeczownik}

Kulcsembereit veszti el, mert nem tudja őket megfizetni, és mert azok kiszimatolják, hogy nem ő a nyerő.
He's losing key people because he can't pay them, and because they smell another winner.
Néhány sofőr bajmolódott csak a kocsikkal; közben elmélyedve vitatkoztak a nyerő és vesztes lovakról.
A couple of chauffeurs were there tinkering with cars and discussing winners and losers.
Könnyelmű módon eldicsekedett azzal, hogy két nyerő lóra tett.
He was rash enough to boast that he had backed a couple of winners.

Przykłady użycia - "nyerő" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianNem biztos, hogy John Wayne annyira nyerő volt, mint gondolná az ember, villant át rajta.
Maybe John Wayne hadn't gotten all the action he wanted, Nomuri thought quickly.
HungarianJobban értett a stresszpszichológiához, mint bármelyikük, és most ez volt a nyerő.
He un­derstood high-stress psychology better than most, and that was the name of the game.
HungarianSybyl válaszolt a kérdésre; szemmel láthatóan élvezte, hogy nyerő pozícióban van.
This time Sybyl responded, taking manifest gusto in her victory.
HungarianÉs a tigriseket segíteni, hogy valamire jussanak, nemcsak könnyű, hanem időt nyerő taktika is.
And helping the Tigers to get something going was both easy and u time-honored tactic.
HungarianA másik két csapat tagjai egyszerű munkásoknak voltak öltözve, ami itt nagyon nem lett volna nyerő.
His other two teams were attired as working-class people, and that wouldn't fly here.
Hungarian- Más szóval, nem az a baj, ha becsapják a vendégeidet, csak te legyél a nyerő.
In other words, it is all right for your patrons to be cheated, so long as it is only you who cheats them.
HungarianNéhány sofőr bajmolódott csak a kocsikkal; közben elmélyedve vitatkoztak a nyerő és vesztes lovakról.
A couple of chauffeurs were there tinkering with cars and discussing winners and losers.
HungarianIgen, én is azon gondolkodtam,, hogy Virginiában a magánlaksértés nem nyerő.
West Virginia, trespassing... not a great combination.
HungarianKönnyelmű módon eldicsekedett azzal, hogy két nyerő lóra tett.
He was rash enough to boast that he had backed a couple of winners.
HungarianEz mindenki számára nyerő helyzet lehet, mivel előmozdítja a millenniumi fejlesztési célok ügyét is.
It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.
HungarianNyolc nyerő forduló és két visszalépés egymás után a piroson.
Eight wins and two stand-offs in a row on that red.
HungarianMost is az a véleményem, hogy legtöbbször az én módszerem a nyerő.
I still think my way's best most of the time.
HungarianOlyan nyerő mosolya volt, ami Olimpiai aranyat érdemelne.
She hadthiswinningsmile that couldtake Olympic gold.
HungarianAz egységes piac az ami, egy globalizált világon belül, Európa 500 millió lakosát nyerő helyzetbe hozza.
The Single Market is what puts Europe's 500 million citizens in a position of strength in a globalised world.
HungarianNem feltétlenül jósol egy nyerő-nyerő eredményt.
It doesn't necessarily predict a win-win outcome.
HungarianAz ENP végső soron mindenki számára nyerő politika.
HungarianOda megyünk játszani a nyerő automatákhoz.
I'll show you how to play the slot machines.
HungarianNegyven perc múlva már a fizikai épületben vitatkozott a portással; ezúttal azonban nyerő lap volt a kezében.
Forty minutes later she was inside the physics building once more, arguing with the porter; but this time she had a trump card
Hungarian- Azt hiszem ma nyerő leszek.
- I've got a feeling I'm gonna pull tonight.
HungarianNálad az lehet a nyerő!