"nyújtó" - angielskie tłumaczenie

HU

"nyújtó" po angielsku

EN
EN
HU

nyújtó {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
2. Sport
nyújtó

Przykłady użycia - "nyújtó" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAztán befészkelődött Sephrenia védelmet nyújtó köpenyébe, és álomba szenderült.
Then she snuggled up in Sephrenia's protective robe and went promptly to sleep.
HungarianA bankoknak pénzügyi támogatást nyújtó országok nem iktatják ki a válság okait.
Countries which help banks financially are not eliminating the causes of the crisis.
HungarianA piacon már elérhetők a DCM-alapúakkal szemben alternatívát nyújtó festékeltávolítók.
Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
HungarianA védelmet nyújtó Európa biztosítja a fogyasztóvédelmet és a közegészséget is.
The Europe that offers protection also guarantees consumer safety and public health.
HungarianAz Európai Beruházási Bank az Európai Unió hosszú távú finanszírozást nyújtó intézménye.
European Investment Bank is the long-term financing institution of the European Union.
HungarianÍgy a demokráciára és egy mindenki számára lehetőséget nyújtó gazdaságra fogok szavazni.
In so doing, I will vote for democracy and an economy with opportunities for everyone.
HungarianLondon egyik modern, teljes ellátást nyújtó garzonházában akadtam rá.
I found him installed in one of the newest type of service flats in London.
HungarianÓvakodj az ajándékokat nyújtó mátrixobjektumoktól, mondta egyszer egy bölcs dekás.
Beware of constructs bearing gifts, a wise decker had once said.
HungarianA tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozása
Facility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
HungarianTizenöt percig tartottak a nyújtó és erősítő gyakorlatok, ezután következett a reggeli futás.
The stretching and strength exercises took fifteen minutes, and then came the morning run.
HungarianItt egy jogi biztonságot nyújtó, világosan strukturált rendszerre van szükség.
What we need here, Commissioner, is a clearly structured system that provides legal certainty.
HungarianEnnek hatása lesz a vendéglátóiparra, az otthoni gondozást nyújtó szolgáltatókra és a fodrászüzletekre.
This would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
HungarianEgymillió dollárral, és egy biztonságot nyújtó névre kiállított útlevéllel.
A million dollars and a passport that gives me a safe name.
Hungarian- annak kötelezővé tétele, hogy csak hasonló biztosítékokat nyújtó gazdaságból szerezzenek be állatokat,
- an obligation to acquire animals from a farm presenting the same assurances,
HungarianA biztosítást nyújtó erő a KGB, mint ezt Ön kétségkívül észrevette már.
The security force is RGB, as you have doubtless noted.
HungarianHogyan bízhatunk meg az ENSZ-ben és az első menedékjogot nyújtó országokban, hogy ilyen ellenőrzést végezzenek?
How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?
HungarianMagában biztonságos utat kívánt nekik és otthont nyújtó menedéket.
Silently he wished them safe journeys and secure harbour.
HungarianAz EBB a legjelentősebb beruházási hitelt nyújtó intézmény az EU-ban és a tagjelölt országokban.
The EIB is the most important institution giving loans for investment in the EU and candidate countries.
HungarianMásodpercek múlva Lori már az ajtónál volt, aztán keresztüllépett rajta, be a biztonságot nyújtó sötétségbe.
Seconds later, Lori was at the door; then through it into the safety of the darkness beyond.
HungarianAz impozáns látványt nyújtó űrhajók meglehetősen gyenge manőverezőképességgel rendelkeztek.
Beautiful to behold, Cronus thought, but sluggish, poorly maneuverable, and slow to respond to an overt attack.