"nevező" - angielskie tłumaczenie

HU

"nevező" po angielsku

HU nevező
volume_up
{rzeczownik}

1. Matematyka: "törté"

nevező
A többnyelvűség közös nevező kell, hogy legyen, nem pedig az Európai Uniót megosztó tényező.
Multilingualism must be a common denominator, not a factor of division for the European Union.
Azt is tudjuk, hogy ő a legkisebb közös nevező a tagállamok kormányai között.
We know also that he is the lowest common denominator among the governments of the Member States.
Meghatározza a térközt a törtvonal és a nevező között.
Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

Przykłady użycia - "nevező" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianVéleményem szerint létezik ilyen közös nevező, ez pedig a kibocsátáskereskedelmi rendszer.
Such common ground can be found, in my view, in the emissions trading mechanism.
HungarianA magát Morgana Le Faynek nevező akármicsoda sem dekás nem volt, sem pedig rendszerprogram.
The thing calling itself Morgan Le Fay was neither decker nor system construct.
HungarianBranitharra és néhány, magát mérnöknek nevező kék bőrűre gondoltam.
We'll keep some few, like Branithar and the artisans, who're useful to us.
HungarianAillas megállt, és szemügyre vette a magát már atyának nevező Umphred pirospozsgás arcát.
Aillas stopped and surveyed the rubicund face of Father Umphred, as he now called himself.
HungarianA szervezetnek egyetlen tagja van még szökésben, egy magát Izuminak nevező nő.
Only one member of the ring was still being hunted, and that was the woman who called herself Izumi.
HungarianÕ a terep egyik felét kutatta át, a magát Drew-nak nevező férfi a másikat.
He'd searched one half of the grounds while the man who called himself Drew checked the other half.
HungarianA magát Eliotnak nevező férfi előhúzott valamit a ballonkabátja zsebéből.
The man called Eliot pulled something from his trenchcoat.
HungarianVan azonban két közös nevező. Az első, amelyre az év folyamán még vissza fogunk térni, az infrastruktúra.
The first, which we will come back to in the course of the year, is the infrastructure.
Hungarian- Úgy látom, Dusseault atya a közös nevező - mondta Széth.
The common element seems to be Father Dusseault, Seth said.
HungarianÉs mégis kell, hogy legyen közös nevező.
Hungarian- Van fogalma róla, Oleg Kirilovics, milyen bosszantó tud lenni az, ha egy magát barátinak nevező ország elnöke szaglászik az ember háta mögött?
'Oleg Kirilovich, have you any idea what it is like dealing with a suspicious foreign country?'
HungarianAz idegen földek egyik nagy törzsfőjétől kaptam, aki a magát Lucius császárnak nevező fickó légióival együtt harcolt.
I took it from a great chief of the foreign lands, who fought under the legions of that man who called himself Emperor Lucius.
HungarianHa van egy közös nevező, amelyet a legmeghatározóbb politikai erők felszólalásaiban felfedeztem, az az ambíció gondolata.
If there is one common factor that I have detected in the speeches of the most representative political groups, it is the idea of ambition.
HungarianA magát Charles Gordonnak nevező ügynöknek azonban halálosan elege volt már az álcaként folytatott álüzleti tevékenységből.
Except that the operative who called himself Charles Gordon got tired of the charade involved in pretending to conduct a profit-earning business.
HungarianCsupán egy magát vigalmi klubnak nevező intézmény mutatott életjeleket, amelyben részegek kártyázták és kockázták át az éjszakát.
Only a pleasure club, as it was called, showed signs of habitation and those inside were drunk and gambling the night away at card games and dice.
Hungarian- Egy magát "Magas Toby"-nak nevező alakról szoktunk hallani, akinek kedvenc helye a Phaidig és Toomish közötti sűrű erdő.
The landlord looked over his shoulder, then said: We hear reports of one who calls himself 'Tall Toby' and his favorite resort appears to be the woods between here and Toomish.
HungarianA ziggurat időtlen idők óta temetkezési hely, ezért sok, magát kalandornak vagy újságírónak nevező alak nem is merészkedik oda.
The Ziggurat has been, since time immemorial, a place of burial, and for that reason there are many who dub themselves explorers and gazetteers who have not dared venture there.
HungarianRendkívül figyelmesen hallgatva a Bizottság elnökét és Daul urat, azt mondanám, hogy létezik valamiféle közös nevező, de vannak erőteljes nézetkülönbségek is.
Having listened to you very attentively, Mr President of the Commission, and to Mr Daul, I would say there is some common ground, but there are also some stark differences.
HungarianFüggetlenül attól, hogy milyen okból követték el, vagy hogy milyen ideológiai célok vezérelték a bűncselekményeket, a közös nevező minden esetben az áldozatok szenvedése.
Regardless of the cause for which they were committed, and the ideological goals that drove these actions, the constant element in them is the suffering of the victims.
Hungarian. - (SK) A romákról szóló közelgő csúcstalálkozó alkalmából a Bizottsághoz és a Tanácshoz benyújtott parlamenti kérdéseket több közös nevező is összekapcsolja.
All parliamentary questions submitted to the Commission and to the Council on the occasion of the forthcoming European summit on Roma are linked by several common denominators.