"napsugár" - angielskie tłumaczenie

HU

"napsugár" po angielsku

HU napsugár
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
beam {rzecz.}
Felzavartad a régi bokor bőregereit, mint egy esztelen napsugár! suttogta.
Like a mindless beam of sunlight you routed the bats of the old coven!
Csupán pár kósza napsugár szivárgott be a spaletták rései közt.
A few beams from the rising sun leaked through the slats.
Az erdő egyre sűrűbb lett, és a kanyargó utat egyre többször borították árnyékba óriás szilfák és bükkök, s egyre ritkábban hasított át egy-egy árva napsugár a fák között.
The forests grew thicker, the winding road more frequently darkened by great elms and beeches and less often sliced by a single beam of sunshine between the trees.
napsugár (też: dicsőség, nap, napfény)
volume_up
sun {rzecz.}
Nincs napsugár, halandó vagy halhatatlan betolakodó, aki megzavarhatná őket.
No ray of the sun, no immortal, no mortal intruder, no one would bother them here.
Jól szabott öltöny, szemüvegen megcsillanó napsugár.
Sober-suited, polished spectacles glinting in the sun.
Csupán pár kósza napsugár szivárgott be a spaletták rései közt.
A few beams from the rising sun leaked through the slats.
napsugár
volume_up
sunbeam {rzecz.}
Csak szépen Napsugár, csak szépen mucuskák.
Gently, Sunbeam, Gently doodleums.
Ahogy Constantot lassan belepte a hó, ő azt képzelte, hogy megnyílnak a felhők, utat engednek egy napsugárnak, és ez a napsugár egyedül az övé.
As the snow drifted over Constant, he imagined that the clouds opened up, letting through a sunbeam, a sunbeam all for him.

Przykłady użycia - "napsugár" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA parkoló autók szélvédőjéről visszaverődött az erős napsugár, és elvakított.
Numerous specialty shops occupied the two levels be-tween those leviathans.
Hungarian- Elnevette magát, de hangja most meleg volt és nyájas, mint a napsugár.
He laughed, but the sound now seemed warm and kindly as a gleam of sunshine.
Hungarian- Rosszalló pillantást vetett Monára, szemében villogott a napsugár.
He gave her a bright reproving look, the sunlight glinting in his eyes.
HungarianHálóhelyére, Mary zsúpfedeles kunyhójába a nyitott ajtón szökött be a napsugár.
She could see the sunlight through the open door of the little thatched hut she slept in, Mary's house.
HungarianVörös napsugár ömlött be az ablakokon át, és a villában meleg volt.
Red sunlight poured in through the windows, and the cottage was warm.
HungarianDe a lombokon átszűrődő napsugár zölden derengett a fák között.
But the green light was very lovely where the sunlight came filtering through the trees.
HungarianGerrith odaállt vele szemben, a szemük találkozott, akárha két vörhenyes napsugár megcsillan a jégen.
Gerrith faced him, and her eyes meeting his were like two copper sunrays meeting ice.
HungarianBoldoggá tette a tiszta levegő, a napsugár és tanítványa jelenléte.
'We will put these things behind us,' he said, indicating the brazen engine and the gleaming track.
HungarianKöszönjük, a Napsugár Gospel Kórus fivéreinek és nővéreinek.
Thank you, brothers and sisters of the Sunshine Gospel Choir.
HungarianSzemét elkápráztatta a ragyogó napsugár, s lassan lecsukódott.
Her eyes, dazzled with strong sunlight, closed gently.
HungarianMialatt ezzel foglalatoskodtam, a napsugár a jégcsákány fogantyújától a férfi bal füle felé húzódott.
While I was doing it the shaft of sunlight moved away from the knob of the ice pick towards his left ear.
Hungarian- Kiperdült a hall ajtajába, és az arcán napsugár söpört végig.
She reached the hall doorway and looked back.
HungarianHatalmas, csodás világ tárult volna üdvözlésemre, napsugár az erdők rejtekén, de én nem akartam látni.
A wide and wondrous world opened and would have welcomed me, sunlight in the deep forest, but I wouldn't see it.
HungarianA napsugár kietlen pompával ruházta fel a romokat.
The sunlight invested the ruins with dreary splendor.
HungarianForró, mint a napsugár, hideg, mint a fagyos csillagok.
Warm as sunlight, cold as frost in the stars.
HungarianEgy-egy napsugár meleget hozott a mélybe, amely addig gyűlt, míg nagy csattanással meg nem repesztette a jégvilágot.
Lenses of sunlight delivering heat into the depths, where it built until a thundering snap shook the world.
HungarianLágy napsugár szűrődött be a rácsos ablakokon.
Soft sunlight filtered through latticed windows.
HungarianFelragyogott az arca, akár a napsugár.
It lit her whole face -- it was like a ray of sunlight.
HungarianA napsugár már messze távolodott ettől a szöglettől, az ágytól, és a szoba másik végének szomorú, piszkos sarkát világította meg.
The sunlight had moved over to the far edge of the room now, off the bed and down into a sad dusty corner.
HungarianAz íróasztalom sarkára egy kis napsugár vetődött, tudtam, hogy előbb-utóbb idevonzza majd a legyet a fény.
There was a patch of bright sunlight on the corner of the desk and I knew that sooner or later that was where he was going to light.