HU mutatkozik
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

volume_up
to begin to spring {czas.} [idiom]
mutatkozik (też: igazol, vezet, kimutat, mutat)
volume_up
to show {czas.}
A plébánosnak nem mutatkozik, ugye, Deirdre?
`He doesn't show himself to the priest, does he, Deirdre?'
`He's not going to show himself till he gets ready.'
Továbbá, Kína gyorsan tanuló pragmatikus hatalomnak mutatkozik.
Furthermore, China is showing it is a pragmatic power that learns fast.
mutatkozik (też: láthatóvá válik)
mutatkozik
volume_up
to show one's face {czas.} [idiom]
mutatkozik (też: megjelenik)

2. "vhol"

There does appear to be a discrepancy.
Egy jó vezető ereje abban mutatkozik meg, hogy újnak láttassa a teljesen nyilvánvaló dolgokat is mondta Stragen.
'The strength of a good leader lies in his ability to make the obvious appear innovative,' Stragen drawled.
Ez legegyértelműbb formában az energia- és a közlekedési szektorokban mutatkozik meg, miután Közép-Ázsia fontos energiaforrásként jelenik meg az Európai Unió számára.
This appears most explicitly in the field of energy and transport, since Central Asia represents an important source of energy resources for the European Union.

Przykłady użycia - "mutatkozik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hungarian- Nem hinném, hogy nyomban mutatkozik hatása - mondta Mr. Gaunt tárgyilagosan.
I doubt very much if the promised effect is instantaneous, Mr. Gaunt said dryly.
HungarianHa ez EU belátónak mutatkozik ezen a ponton, megbirkózhatunk ezzel a válsággal.
If the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.
HungarianMa pedig, például, felesleg mutatkozik gabonából, az raktárakban áll, és nincs piaca.
Today there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
HungarianEzzel együtt haladás is mutatkozik, még ha lassan is. Ezeket el kell ismernünk.
However, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
HungarianAz előadó láthatólag jóindulatúnak mutatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nők irányában.
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
HungarianAlapvetőnek mutatkozik számunkra, hogy a schengeni övezetet idén bővítsük.
This seems absolutely essential to us as the Schengen area was enlarged this year.
HungarianTörökországban néhány igen súlyos probléma mutatkozik az emberi jogok területén.
Turkey still has some very serious problems in the area of human rights.
HungarianIstennel nem az a baj, hogy olyan ritkán mutatkozik meg előttünk folytatta.
The trouble with God isn't that He so seldom makes Himself known to us, he went on.
HungarianEllenkezőleg, hosszútávon szinergia mutatkozik e célkitűzések között.
On the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.
HungarianKésznek mutatkozik, hogy elfoglalja a hetedik helyet, mivel hite megegyezik a miénkkel.
He seems eager to take his place as the seventh, for he believes as we do.
HungarianAz a parancsunk, hogy a folyónak ezen a szakaszán mindent lőjünk le, ami csak mutatkozik.
In those reaches of the river we have orders to shoot up anything in sight.
HungarianMost a Tanácson belül szilárd megegyezés mutatkozik, és a Tanács készen áll a tárgyalásokra.
Now we have solid agreement in the Council, and the Council is ready to negotiate.
HungarianMinél gyorsabb ütemű a fejlődés, annál nagyobb igény mutatkozik a víz iránt.
The faster the rate of development, the greater the demand for water.
HungarianA világpiaci hatások miatt az agrárköltségvetésben többlet mutatkozik.
The surplus in the agriculture budget is changing due to the impact of global markets.
HungarianEmellett, azonban ma sürgető szükség mutatkozik arra, hogy új lendületet adjunk az erőfeszítésnek.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
HungarianÚgy látom, egyetértés mutatkozik abban, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak.
I think there is an understanding that things could become better.
HungarianEgyértelmű, hogy ezen intézkedések hatása csak hosszú távon mutatkozik meg.
It goes without saying that the effects of these measures will only be evident in the long term.
HungarianAmikor két szembeötlő eltérés mutatkozik egy emberben, az nem véletlen.
When you have two outliers in one organism, it's not a coincidence.
HungarianPiackutatásunk szerint e film iránt mindkét nem körében nagyarányú fogadókészség mutatkozik.
Our marketing research shows this film has wide appeal for both sexes.
HungarianHajlandóság mutatkozik az együttműködésre, a közös fellépésre és a kérdések közös megoldására.
There is a will here to cooperate, to do things together and to resolve matters jointly.