"mozgékony" - angielskie tłumaczenie

HU

"mozgékony" po angielsku

HU mozgékony
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

mozgékony (też: változékony, mozgó, mozgatható, mobilis)
volume_up
mobile {przym.}
Aztán a fiú megpillantotta Morgaine-t, s felismerés terült szét mozgékony vonásain.
But he saw Morgaine next; she saw recognition move across his mobile features.
Heather mozgékony, bájos arcáról lerítt a hitetlenkedés.
Heather's fair mobile face registered dismay.
Alacrity, miközben a jelenség széles, mozgékony ajkait figyelte, maga is eltátotta a száját.
Alacrity, eyeing the woman's wide, mobile mouth, discovered that his own lips had parted.
mozgékony (też: fürge, agilis)
volume_up
agile {przym.}
Más előnyös tulajdonságokkal is rendelkezik: erős, ravasz, mozgékony és éber.
It has other virtues as well: it is strong, alert, agile and cunning.
Sir Cory középtermetű, erős és mozgékony férfi volt, zömök felsőtesttel, hosszú, inas karokkal és lábakkal.
Cory was of middle stature, strong and agile, with a stocky torso, long sinewy arms and legs.
A házak és a melléképületek tetejét mindenhol fű fedte, melyből élelmes és mozgékony kecskék legelésztek.
The houses and outbuildings were 'universally roofed with sod, and agile goats grazed on the roofs.
mozgékony (też: fürge, eleven, életerős, friss)
volume_up
beany {przym.}
mozgékony (też: tevékeny, élénk, fürge, eleven)
volume_up
brisk {przym.}
mozgékony (też: élénk)
volume_up
chipper {przym.}
mozgékony (też: élénk, rugalmas, frivol, parafaszerű)
volume_up
corky {przym.}
mozgékony (też: jól öltözött, jól vasalt)
volume_up
dapper {przym.}
mozgékony (też: rámenős, agilis, erélyes, életrevaló)
volume_up
go-ahead {przym.}
mozgékony
volume_up
motile {przym.}
A nyélben volt az agyuk, és láthatatlan érzékszerveik; a korbácsszíjak, a mozgékony gyökércsápok végén gázpisztolyok voltak.
In the handles were their brains and invisible sense organs; in the whip ends, the clusters of motile root tentacles, were gas pistols.
mozgékony (też: élénk, fürge, gyors felfogású, okos)
volume_up
nimble {przym.}
mozgékony (też: élénk, fürge, erős, éles)
volume_up
nippy {przym.}
mozgékony (też: rámenős, eleven, lendületes, találó)
volume_up
snappy {przym.}

2. "idiom"

mozgékony (też: élénk, eleven, lelkes)

Przykłady użycia - "mozgékony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAz óriási és mozgékony marokkal megáldott ügynök a szék mellett, ütőtávolságon belül állt.
The agent with the huge, efficient hands stood nearby, within striking distance.
HungarianBarna haja lágyan hullott alá, mozgékony arcvonásai különös bájt kölcsönöztek neki.
His brown hair waved softly, his features moved in charm and flexibility.
HungarianNagyon mozgékony és lendületes, játék közben állandóan beszél.
Both come with long, handsome briefs properly footnoted, indexed, bibliographed.
HungarianKövér, de mégis mozgékony pók kezdett futkosni a lámpa talpa körül.
It would be natural for a moth, but it was strange that a spider should be drawn by light.
HungarianMozgékony ujjai most szinte maguktól halászták elő a tárcájából.
His facile hands had dug it out of his wallet almost on their own.
HungarianNagy szemei rám meredtek, és mozgékony szemöldöke összehúzódott:
His large eyes peered at me and his scratchy eyebrows moved.
HungarianA testem majdnem olyan, mint az övék, bár nem annyira mozgékony.
My body is much like theirs, though never quite so fleet.
HungarianVégül is elég mozgékony fantáziájú fickó vagy.
Get there before dark, if you want to find them alive.
HungarianA férfi mozgékony, Jó karban lévő középkorúnak látszott.
The man looked to be in vigorous middle age.
HungarianTestem visszanyerte izmosságát, kezem, amelyre hiú vagyok, igazi tudós kéz volt, hosszú, mozgékony ujjakkal.
And my body was strong once more, and my hands of which I am so vain were a scholar's hands with long deft fingers.
HungarianAnnyira átkozottul mozgékony, hogy ideges leszek tőle.
HungarianAz ember azt gondolhatná, hogy a mozgékony karokkal rendelkező állatok helyzete nem sokban különbözhetett az emberekétől.
Their situation, one might think, wasn't all that different from that of human beings, with hands to control.
Hungarian- Ugyancsak mozgékony és fürge volt!
HungarianAz étterem végébe mentek, ahol alacsony, sovány, de láthatóan jó erőben lévő, mozgékony, idős férfi ült egyedül az egyik bokszban.
The matre d' led them toward the back of the restaurant, where a short, thin, elderly but intense man was seated alone in a booth.
HungarianMadouc ekkoriban kilenc éves, nyughatatlan, mozgékony, hosszú lábú teremtés volt, egy fiú nyurga testével, és egy leány szép, okos arcával.
Madouc was now about nine years old, restless and active, long of leg, with a boy’s thin body and a girl’s clever pretty face.
HungarianEgy másikuk pedig - a karcsú, jóképű, mozgékony arcú férfi, akinek idő előtt megőszült a haja - Cyprian volt, a rabszolga-felügyelő.
And there: the slender handsome man with the mercurial flow of expression and the prematurely silver hair: he was Cyprian, the slave superintendent.
HungarianNegyvenöt éves lehetett, testes, de mozgékony, rózsás finom vonásokkal, folyton fürkésző arccal, gyönyörű, ősz hajjal és vonásain ülő, állandó szomorúsággal.
Age about forty-five, stout but active, with a pink, fine-featured, horribly observant face, beautifully grey hair, and a permanent grievance.
HungarianAhogy most ott feküdt látszott, hogy a korához képest szokatlanul magas, vékony, de remek izomzatú, s a keze-lába csupa seb és karcolás, ahogyan minden mozgékony fiúé.
Now he had stretched out to unusual tallness for his age-thin, but well-muscled arms and legs, much scratched by briars and brambles like any active boy's.