"mond" - angielskie tłumaczenie

HU

"mond" po angielsku

volume_up
mond {czas.}

HU mond
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

mond (też: enged, közöl, okoz, megvetemedik)
volume_up
to give {czas.}
Bizonyos jelentőséget tulajdonítok annak, amit mond, mert magáról is jó személyleírást adott.
I give some weight to what he says because he give us a good description of you.
Mert nem ugyanaz, ha a rendőrségnek mond el valamit, mintha egy magánszemélynek.
Because it is one thing to give information to the police and another thing to give it to a private individual.
Buzdító beszédet mond a legénységnek, aztán visszajön.
'Give his crew a pep talk and then he'll come back,' I replied.
Képtelen az az állapot, hogy az Európai Bizottság vagy semmitmondó megfogalmazásokat hangoztat a kohéziós politika jövőjéről, vagy pedig egyenesen nem mond semmit.
It is a ridiculous state of affairs where the European Commission either pronounces some meaningless statements on the cohesion policy's future or says absolutely nothing at all on the subject.
mond (też: nevez)
volume_up
to term {czas.}
Ez a "párbeszéd” szó nem mond semmit.
This term 'dialogue' tells us nothing.
Amit mi javaslunk: olyan kiadás, ami rövid távon nem mond ellent a közép- és hosszú távú gondolkodásnak.
That is what we are proposing: spending that in the short term is not in contradiction with the medium and long term.
Pontosan mit mond nekik azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek, illetve mit tilos tenniük?
What exactly are you telling them, in terms of what they are permitted or forbidden to do?

2. "beszédet"

A munkabizottság a következő pontokról mond véleményt:
The committee shall deliver opinions on the following points:
Nekem kellett megőriznem titokban és biztonságban és csak neki, Carmichaelnek adni, vagy pedig egy küldöttjének, aki bizonyos jelszót mond.
I was to keep this in secrecy and security and to deliver it only to Carmichael himself, or to a messenger who should repeat certain words.
A bizottság a tervezetről véleményt mond egy, az elnök által a vizsgált kérdés sürgősségére tekintettel megállapítható határidőn belül.
The Committee shall deliver its opinion on the drafts within a time limit which the chairman may fix according to the urgency of the questions under consideration.

Przykłady użycia - "mond" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA völgylakó zavartan várt egy pillanatot, azt hitte, Allanon mond még valamit.
The puzzled Valeman waited a moment, thinking that he would say something more.
HungarianIdegenek telefonálgatnak neki, furcsa üzeneteket hagynak, de nekem semmit nem mond.
^oye ring him up and leave queer messages for him and ^g won't tell me anything.
HungarianMég egyszer, az Európai Parlament kategorikusan NEM-et mond a GMO-k használatára.
Once again, the European Parliament is saying a categorical NO to the use of GMOs.
HungarianÓh, soha nem értem a felét annak, amit mond,...de nem imádni való az akcentusa?
Oh, I can never understand half of what he says but don't you just love his accent?
HungarianElőször is nem hallom, amit mond, másodszor pedig úgysem tudok semmit sem mondani.
For one thing I can't hear what you say, and for another I don't know a thing.
HungarianHa egyszer huszonötödikét mond, akkor az huszonötödike, még ha csupán pár perce is.
If he says the 25th, it is the 25ththough it may have been only by a few minutes.
HungarianÉs olyan erős lett, hogy Jenks Bébi már azt se hallotta, mit mond a Halott Hapsi.
And it was so loud now she couldn't even hear what this Dead guy was saying to her.
HungarianYarber bizonyára látta már, de úgy tett, mint akinek nem mond semmit a hirdetés.
Yarber had certainly seen it before, but he shrugged as if he hadn't a clue.
HungarianNem mindenkor értünk egyet azzal, amit mond, de mindenkor érdemes odafigyelni Önre.
We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
HungarianAmberle beszélt hozzá, mintha unszolta volna, de a völgylakó nem értette, mit mond.
Amberle was talking to him, her voice urgent, but he could not make out the words.
Hungarian-Kedves Watson - szólalt meg valaki -, még annyit sem mond, hogy jó reggelt?
My dear Watson, said a voice, you have not even condescended to say good-morning.
HungarianA Bizottság köszönetet mond az előadónak a Bizottság javaslatának támogatásáért.
The Commission thanks the rapporteur for the support given to the Commission proposal.
HungarianRozsdamentes acélkereszt, értelmetlen szavak, amelyeket egy vadidegen mond.
Stainless steel cross, meaningless words, the man speaking them a total stranger.
HungarianEgy tudomány olykor saját magunkról mond el valamit, megmondja, kik vagyunk.
Sometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
HungarianDe ha meglátja és meg is ismeri, a találkozás akkor sem mond sokat Corának.
And even if she had seen and recognized him, it would have meant nothing to Cora.
HungarianA nagyapám persze kissé már ütődött, úgyhogy a kutya se figyel arra, amit mond.
But of course he's batty, my gra^dad is, so no one listens to what he says.
HungarianVártam, hogy papi mond valamit, de egyelőre nem kívánta kommentálni a dolgot.
I was expecting Pappy to say something, but the situation drew no comment from him.
HungarianDe vajon mit mond Ralph, az egyetlen férj, aki a rovatban az első helyen szerepel?
And what was Ralph, the only man who's listed first in this column, saying?
HungarianMi lenne, ha mindenki megfogadná, amit maga mond, és azt csinálná, ami jólesik neki?
What if everybody listened to you and did just whatever they felt like doing?
HungarianMit mond az egyházi törvény a fontos szavazásokról jelen körülmények között?
What is the law on matters of substance under these circumstances?' he asked.