"mi" - angielskie tłumaczenie

HU

"mi" po angielsku

volume_up
mi {zaim.}
EN
volume_up
mi járatban [przykład]
EN
HU

mi {zaimek}

volume_up
mi
Mi, oktatásban dolgozók, soha nem kértünk új technológiát, mi kölcsönkapjuk azokat.
As educationists, we have never asked for technology; we keep borrowing it.
Druidák voltak, mint mi, az Erdő Hívségesei voltak, mint mi.
They were Druids as we were Druids, they were the Faithful of the Forest as were we.
Mi a Magas Mágia dogmáját és Rituáléját műveljük, nem vagyunk mi vasorrú bábák!
We practice Dogma and the Ritual of High Magic: we are not witch doctors!
Magához hívott bennünket, elmondta, mi fog történni, és mit kell tennünk, mint Választottaknak.
She called us to her and told us what was to be and what we, the Chosen, must do.
De segíteni szeretnék, szóval... mondja el részletesen, mi történt tegnap.
But I do wanna help you, so I-- I need you to tell me exactly what happened tonight.
Nagyon fontos, hogy ezt felbontsam, igen, felbontsam és lássam, mi van benne.
It was important to open this, yes, to open it and find out what it was.

Przykłady użycia - "mi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

HungarianSzeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
I'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
Hungarian- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
We've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Hungarian- Minthogy anyánk elhagyott minket, úgy illő, hogy mi, testvérek együtt legyünk.
And now that our mother has gone from us, we who are kinfolk should be together.
HungarianAkkor mi is megérintettük a levelet, és bennünket is elfogott a baljós előérzet.
Then Mekare and I touched the letter and we too caught the presentiment of evil.
HungarianVolt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
Keepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
HungarianA kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
The bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
HungarianEzért megállok és ismét felteszem a kérdést: mi az Európai Beruházási Bank célja?
I stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
HungarianMi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
We here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
HungarianA világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
The world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
HungarianUramfia, hát ugyan mi mást keresnének, mint egy barlangot, benne egy alvó lányt?
And what should they turn out to be looking for but a cave, with a girl asleep?
Hungarian- Drága Sollace-om, mi olyan sürgős, hogy egy fontos megbeszélés közepén zavarsz?
My dear Sollace, what is so urgent as to bring you here during my consultations?
HungarianNos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
Well, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
HungarianTéged a nevek , összefüggések érdekelhetnek, hogy tudd, mi a teendő taktikailag.
What you need are the threads and IDs so you'll know how to proceed tactically.
Hungarian- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
Shall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
HungarianKi fog minket megvédeni, ha mi nem védjük meg magunkat és identitásunk gyökerét?
Who will defend us if we do not defend ourselves and the roots of our identity?
HungarianMi, svéd szociáldemokraták azt reméltük, hogy a jelentés mellett tudunk szavazni.
We Swedish Social Democrats had really hoped to be able to vote for this report.
HungarianMi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
So that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Hungarian(ES) Elnök úr, mi is az eljárási szabályzat 177. cikkére szeretnénk hivatkozni.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
HungarianMost tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
Camilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr. Moray?