"megérkezéséig" - angielskie tłumaczenie

HU

"megérkezéséig" po angielsku

HU megérkezéséig
volume_up

Przykłady użycia - "megérkezéséig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA sürgősségi szolgálat megérkezéséig azonban mindenkinek tudnia kell elsősegélyt nyújtani.
Until the emergency services arrive, however, each of us should be able to administer first aid.
HungarianArról fogunk szavazni, hogy felfüggesszük-e a Parlament plenáris ülését Borloo úr megérkezéséig.
We shall vote on whether to suspend the plenary sitting of Parliament until Mr Borloo arrives.
HungarianKinevezünk valakit a jelöltünknek, és megpróbáljuk elhúzni a szavazást Wargun megérkezéséig.
We nominate somebody - anybody - to stand for election and keep taking votes until Wargun arrives.'
HungarianEmlítésre méltó törvénybe ütköző tevékenység nem folyt odabenn, egészen Joe Roy Spicer megérkezéséig.
Pursuing serious criminal activity on the inside was unheard of, until the arrival of jot Roy Spicer.
HungarianNem ájulásról van szó, és nagyon sajnálom, de a bűnügyi orvosszakértő megérkezéséig senki sem nyúlhat hozzá.
It isn't a fainting fit, and I'm sorry - but nobody's going to touch him until the divisional surgeon comes.
HungarianA teraszon, magasan a víz fölött négy úr hörpölte az italát, és próbálta társalgással múlatni az időt a látogató megérkezéséig.
On a deck high above the water, four gentlemen enjoyed drinks and managed small talk while waiting for a visitor.
HungarianVolt tehát több pont is, amely a megállapodás szerint a nemzetközi megfigyelők megérkezéséig függőben maradt - és erre a szöveg egyértelműen kitért.
There were therefore several points which were agreed pending - and this was clearly specified in the text - the arrival of international observers.
HungarianBalinort figyelmeztetni kell, hogy elfogyott az idő, a Határőr Légiót hadba kell szólítani, és késleltető csatározásokat kell folytatniuk a törpe és elf erősítés megérkezéséig.
Balinor had to be warned that time had run out, that the Border Legion must assemble and fight a delaying action until reinforced by the Dwarf and Elven armies.
HungarianAzt kérem, hogy függesszük fel az ülést Borloo úr megérkezéséig, ne változtassuk meg a napirendet, egyszerűen függesszük fel az ülést egy rövid időre, amíg Borloo ide nem érkezik.
I request that the sitting be suspended until Mr Borloo arrives, not to change the agenda but just to suspend the sitting briefly until Mr Borloo is present.