"megérdemelten" - angielskie tłumaczenie

HU

"megérdemelten" po angielsku

HU

megérdemelten {przysłówek}

volume_up
megérdemelten (też: jogosan)
Sajnálatos az a helyzet, amelyben Görögország és az euróövezet megérdemelten találta magát.
(NL) Mr President, the situation in which Greece and the euro area have deservedly found themselves is regrettable.
Eszébe juttatott egy irtózatos eretnekséget, melynek szerzője immár megérdemelten sínylődik az Egyháztörvényszék tömlöcében.
It reminded her of a certain abominable heresy, whose author was now deservedly languishing in the dungeons of the Consistorial Court.
Vilnius az idei év egyik európai kulturális fővárosa, megérdemelten lett az, és ennek bizonyára minden európai polgár nagyon örül.
Vilnius is one of this year's European capitals of culture, deservedly so, and certainly much to the delight of all Europeans.

Przykłady użycia - "megérdemelten" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianA Bizottság nevében azt szeretném mondani, hogy nagyon is megérdemelten.
On behalf of the Commission, I would like to say that it is very well deserved.
HungarianAttól tartok, hogy nagyon könnyelműen viselkedett, s megérdemelten vesztette el Darcy jóindulatát.
I am afraid he has been very imprudent, and has deserved to lose Mr. Darcy's regard.
HungarianA maguk fiai viszont lelkesen játszottak, és jól megérdemelten győztek.
Your children played a spirited game, and they won honestly.
HungarianAz egy évtizedes rövid időszak alatt az erőt és a stabilitást megtestesítő euró megérdemelten jó hírnévre tett szert.
Within the short period of a decade, the euro has earned a well-deserved reputation for strength and stability.
HungarianA gyártó megérdemelten nyert vele díjat.
The manufacturer quite rightly won an award for it.
HungarianNyomorult féreg vagyok, megérdemelten bűnhődöm!
HungarianEzt a munkát természetesen az Európa Tanáccsal közösen végeztük, és erre a kiváló intézményre megérdemelten hivatkozunk.
This work, of course, was done in cooperation with the Council of Europe, and a well-deserved reference is made to this great institution.
HungarianElnök úr, hölgyeim és uraim, az afganisztáni síita közösség emberi jogairól szóló jogszabály megérdemelten nagy figyelmet kapott.
Mr President, ladies and gentlemen, the legislation on human rights for the Shiite community in Afghanistan has rightly attracted a great deal of attention.
Hungarian. - Támogatólag szavaztam képviselőcsoportbeli társam, Kallenbach asszony jelentéséről a fegyverek kérdésében, amely megérdemelten elért kompromisszumot tükröz.
in writing. - I voted in favour of my group colleague Ms Kallenbach's report on weapons, which represents a well-earned compromise.
Hungarian. - (PT) Gratulálok Barroso elnök úrnak a lezárult ciklus során végzett munkájáért, és azért, hogy megérdemelten újra elláthatja az Európai Bizottság elnöki feladatait.
I compliment Dr Barroso not only on the excellent work that he did during his first period of office, but also on his deserved re-appointment for a new term at the head of the European Commission.