"mechanizmus" - angielskie tłumaczenie

HU

"mechanizmus" po angielsku

HU mechanizmus
volume_up
{rzeczownik}

mechanizmus (też: szerkezet, gépezet)
volume_up
mechanism {rzecz.}
Egy ilyen mechanizmus kidolgozása egyben felelősségi és szolidaritási kérdés is.
Creating such a mechanism is also a question of responsibility and solidarity.
Ennélfogva szükséges a támogatási mechanizmus teljesítményének értékelése is.
It is therefore also necessary to assess the performance of this aid mechanism.
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus (
Evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis (
mechanizmus (też: tett, cselekvés, cselekedet, cselekmény)
volume_up
action {rzecz.}
Ebben a nehéz helyzetben a támogatási mechanizmus foganatosítása nem jelentheti az európai jogállamiság hatástalanná tételét.
At this difficult juncture, putting the support mechanism into action cannot mean taking the European rule of law out of action.
Igaz, hogy ez előrelépés, de a dinamizmus fontosabb, mint a mechanizmus, és ebben az értelemben kell új dimenziót adnunk fellépésünknek.
This is a step forward, true, but dynamism is more important than mechanism, and it is in this way that we must add a new dimension to our action.
A Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus 7 főből álló szakértői csoportot küldött a helyszínre a következmények felmérése és a szükséges teendők meghatározása céljából.
The Community Civil Protection Mechanism sent a team of 7 experts to the field to evaluate the effects and identify the necessary actions.
mechanizmus (też: szerkezet, berendezés, szervezet, gépezet)
volume_up
machinery {rzecz.}
mechanizmus (też: kíséret, sor, szán, láncolat)
volume_up
train {rzecz.}
Ezenkívül, mindezek mellett e mechanizmus lehetséges módosításáról is vitázunk.
Moreover, while this is in train, we are also debating the possible amendment of that mechanism.

Przykłady użycia - "mechanizmus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianAmikor a piac nyitott, szükséges, hogy piacfelügyeleti mechanizmus is létezzen.
When a market is open, there must also be surveillance mechanisms in place.
HungarianKözéptávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (
Facility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
HungarianE mechanizmus életbe léptetéséhez azonban minősített többségre van szükség a Tanácsban.
But for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
HungarianAz első a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus, amelyben még mindig van valamennyi pénz.
The first is the Risk-Sharing Finance Facility, which still has some money in it.
HungarianTúl kevés mechanizmus van itt, és túl kevés figyelmet fordítanak erre.
There are far too few mechanisms here; there is far too little regard for the law.
HungarianÉs úgy tűnik, ez az egyik legfontosabb védelmi mechanizmus a rák ellen.
And this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
HungarianEgyetértéssel könyvelhetjük el a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus bevezetését is.
We were very pleased to welcome the introduction of the Risk-Sharing Finance Facility.
HungarianA CE-jelölésnek nincs értelme, ha nincs mögötte igazi termékbiztonsági mechanizmus.
CE marking is pointless if it is not based on genuine product safety.
Hungarian...mechanizmus beindult a korai, apjától elszenvedett durvaságok reakciójaként.
...began with the early abuse suffered at the hands of his father.
HungarianPénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (
A facility providing financial assistance for Member States' balances of payments (
HungarianManapság a kutatások egyharmadának finanszírozása a mechanizmus keretében történik.
Today, around one third of research is funded under the facility.
Hungarian- Ha egyszer működésbe jön ez a mechanizmus, beépül az ember életébe, számolni lehet és kell vele.
'Once that kicks into gear, becomes a part of your life, it's just there for you.
HungarianMilyen haladást is ért el a Bizottság a fogyasztókat védő ilyen mechanizmus kidolgozásában?
What progress has the Commission made in developing such mechanisms to protect consumers?
HungarianMár újra ura önmagának, s automatikusan működni kezd a kiszállásai mechanizmus.
Then the Withdrawal Technique went into automatic operation.
HungarianA tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozása
Facility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
HungarianEzen mechanizmus bevezetése nélkül mielőtt a házastárs deportálásra kerül,...
Except for those initiated before the spouse is deported...
HungarianEzen túlmenően nem áll rendelkezésre semmilyen mechanizmus az elfogadott intézkedések nyomon követésére.
In addition, there are no mechanisms in place for monitoring the measures adopted.
Hungarian(DE) Elnök asszony, a Szerződés felülvizsgálata vezetett az európai stabilitási mechanizmus elindításához.
(DE) Madam President, the revision of the Treaty led to the inception of the ESM.
HungarianA szerződés rendes felülvizsgálati eljárását kellett volna alkalmazni a stabilizációs mechanizmus esetében is.
The ordinary Treaty revision procedure should have been required for the ESM.
HungarianA 27 tagállamból csupán 18-ban hajtanak végre a mechanizmus keretében társfinanszírozott projekteket.
Projects cofinanced under the facility have been implemented in only 18 out of 27 Member States.