"magányos" - angielskie tłumaczenie

HU

"magányos" po angielsku

HU magányos
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
recluse {rzecz.}
Magányos turistaként odautazni kockázatos lett volna; a csoport védelmet nyújtott.
To go as a single tourist would be risky; there was protec-tion in groups.
Harmincévi kiképzés és tapasztalat ment kárba egyetlen magányos lövész miatt!
Thirty years of training and experience wasted, lost to a single rifleman!
A magányos vendég szokatlan volt, általában kettesével-hármasával jöttek.
Single clients were unusual; normally they were two or more.
magányos (też: talp, egyetlen, egyedüli)
volume_up
sole {rzecz.}
Of his family, Joe Carpenter was the sole survivor.
A dombokat és a hegyeket mintha késsel formázták volna; a távolban egy magányos fa állt a szélben.
Beyond the station walls he could see a sole tree thrashed by an angry wind.
On the sole Arabian tree,

Przykłady użycia - "magányos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianÕ látta Frodót ott lent, látta a sziklához simuló szürke és magányos kis alakot.
He could see Frodo below him, a grey forlorn figure splayed against the cliff.
HungarianVagy beteg, vagy afféle magányos hobó, amilyenek mindig császkálnak errefelé.
He must be sick, or one of those loonies that always used to come through.”
HungarianMióta magányos kalandorrá lett, nem látta értelmét, hogy váltogassa a szálláshelyét.
After he'd left the Zhents, he hadn't seen the point of moving around so often.
HungarianStantz lehajtott az EKTO 1A-val az útról és betért a közeli magányos parkba.
Stantz sent the EctolA sailing off the street and headed for a small public park.
HungarianA magányos Simbul még egyszer összegyűjtötte minden mágikus erejét és felszerelését.
Alone in Hell, the Simbul gathered her magic and her garments once more about her.
HungarianDe mégis jobban örültem volna egy magányos diáknak, aki vállal egy év mulasztást.
But I would still rather have an unattached college boy taking a year off.
HungarianAzalatt, míg te pöcsöltél egy melóval, Magányos Cassidy, hét megbizást teljesít.
Now in the time it takes you to do one job, Wop-along Cassidy, here serves seven papers.
HungarianAzt azonban még Irvine sem tudta egészen pontosan, mire készül a magányos virginiai.
But even Irvine could not predict quite what the maverick Monk had in mind.
HungarianBurával takart, magányos égő árasztott sápadt fényt, vetett ugráló árnyékokat.
Mr Gray, who learned fast, searched the Trooper's body for his car keys and found them.
HungarianElsősorban azért, mert sem az Európai Unió, sem Európa nem magányos sziget.
Firstly, because neither the European Union nor Europe is a kind of isolated island.
HungarianA magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges, rezzenetlen fénysáv.
A sacred picture of Saint Anthony alone is one vertical, unwavering band of light.
HungarianEgy magányos biztosan megteszi az első lépéseket, ha és amikor kedve van hozzá, talán.
A loner would damn well make the first overtures, as and when he felt like it, maybe.
HungarianA férfi, akit elfogtak, a kormánynak dolgozik, és talán nem magányos akcióról van szó.
The man they arrested works for the government, and he may not have been acting alone.
HungarianCorbell befordult egy sarkon, hogy elkerülje őket, akár egy magányos tenné, talán.
Corbel turned a corner to avoid them, just like a loner would, maybe.
HungarianEzt Julie-nak meg kell tudnia, mert ő még mindig azt hiszi, az a hely sötét és magányos.
She needed to know about it because deep down she really didn't believe it.
HungarianVagy azt, hogy magányos szigeten van, és én odahajózok, és hazaviszem.
Or else he was on this desert island and I'd sail there and bring him home.
HungarianRáadásul négy embert mindig könnyebb észrevenni, mint egy magányos menekülőt.
The four of them would be altogether too easy to keep pinpointed once they had been spotted.
HungarianMa jelentették, hogy a mieink valami magányos kódorgót láttak a régi város keleü végénél.
Some of the boys spotted a loner down at the east end of old town, today.
HungarianA magányos embernek szüksége van arra, hogy beszélhessen valakivel, bárkivel.
A man who is alone develops the need to talk - to someone - anyone.
HungarianHáma, a király testőrkapitánya, magányos sírba került Kürtvár árnyékában.
In a_ grave alone under the shadow of the Hornburg lay Háma, captain of the King's guard.