"kifogástalan" - angielskie tłumaczenie

HU

"kifogástalan" po angielsku

HU kifogástalan
volume_up
{przymiotnik}

kifogástalan (też: feddhetetlen, ártatlan)
volume_up
blameless {przym.}
Többé már a kifogástalan, régión belül előállított termékek sem kelendők.
Blameless, regionally-produced products, too, are no longer selling.
Én azonban, miután kifogástalan előéletem az erősségem, játszhatok vele, amíg meg nem töröm.
Starting with the great advantage of having led a blameless life, I shall toy with him to his undoing - as they say in books.
Vagy az, hogy felhívjuk a rendőrséget, elmondunk mindent, és bízunk abban, hogy társadalmi helyzete és eddigi kifogástalan életmódja megvédik a gyanúsításoktól.
A: ring up the police, tell the whole story, and trust to your unassailable position in the world and your hitherto blameless life.
kifogástalan (też: korrekt, megfelelő, hibátlan, pontos)
volume_up
correct {przym.}
- Most pedig - szólt Craddock - meglátjuk, mit szól mindehhez a kifogástalan üzletember.
And now, said Craddock, we'll see what our correct City gentleman has to say about it all.
Az a dolog trükkje, hogy a külsőségek megfelelőek legyenek tökéletes öltözet, kifogástalan viselkedés.
The trick was to get the superficies right-the proper dress code, the correct direction in which to pass the port.
Az ő palástját lány impek vitték, akiknek viselkedése kifogástalan volt, és akik időről időre helytelenítő pillantásokat vetettek Throbius implingjeire.
Her train was carried by girl-imps, whose conduct was primly correct, while they watched the antics of Throbius' implings sidelong with haughty disapproval.
kifogástalan (też: tökéletes, feddhetetlen)
Egy kifogástalan állapotban levő hűtővödör tetején két biedermeier pohár nyugodott.
Two pieces of Waterford glass reposed on an impeccable wine cooler.
Kifogástalan előéletű, fiatal, határozott, konzervatív bírákat.
Young, tough, conservative judges with impeccable credentials and years to live.
Az ő politikai ítélőképessége kifogástalan volt.
His political judgment was impeccable.
kifogástalan (też: teljes, tökéletes, hibátlan, kész)
volume_up
perfect {przym.}
A cipők kifogástalan rendben sorakoztak az egyik fal mentén.
Shoes were assembled in a perfect row against one wall.
Az idegen kifogástalan angol nyelven felelt:
The man replied in perfect English.
Természetesen, nemes hölgyem, kifogástalan állapotban van.
Of course, gracious lady, it's in perfect condition.
kifogástalan (też: feddhetetlen, hibátlan)
De ezt most helyesen tette: emberi lényeknek szánt, kifogástalan tartályban helyezkedett el.
But this much he has done correctly: He had delivered himself to an irreproachable container for a human being.
- Ha szigorúan nézzük a dolgot, egyikünk viselkedése sem volt kifogástalan; de remélem, azóta mindketten öregbedtünk udvariasságban.
The conduct of neither, if strictly examined, will be irreproachable; but since then, we have both, I hope, improved in civility.
kifogástalan (też: dicséretes, dicséretre méltó, dicső)
volume_up
laudable {przym.}
Ugyanakkor továbbra is meggyőződésem, hogy a 138. módosítás tartalma teljes mértékben kifogástalan és ezért...
I remain convinced, however, that the contents of Amendment 138 are absolutely laudable and should therefore...
kifogástalan (też: megtámadhatatlan)
kifogástalan (też: vízhatlan, helytálló, vízálló, vízmentes)
Ehhez kifogástalan, speciális, védelmező kerethatározatra és ellenőrző rendszerre van szükségünk.
To that end we need a watertight, specific, protective Framework Decision and a control system.
A fogyasztási cikkeknek ez a többféle szabályozása még mindig nem teljesen kifogástalan minden területen.
This varied approach to consumer products is still not completely watertight at all points.
Do we really have a watertight system?

Przykłady użycia - "kifogástalan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEnnek megfelelően még fontosabb, hogy a járművek kifogástalan állapotban legyenek.
It is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
HungarianKifogástalan angol vadászruha volt rajta, de ez furcsán hatott ezen az alakon.
There was one other person in the room, a big man sitting in a chair by the fireplace.
HungarianJól krikettezett, erős golfjátékos volt, és a modora kifogástalan volt.
George Lomax had made one mistake - there was a weak spot in his preparations.
HungarianMint mindig, egy kifogástalan asztal, nagyszerű székek, bensőséges légkör.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
HungarianKifogástalan rododendronok, mértani virágágyások, az évszaknak megfelelő növények.
All the right rhododendrons and all the right bedding out done in the proper season, I expect.
HungarianMindez tehát biztosított és a szavazások menete 99,9%-ban teljesen kifogástalan.
This is all, therefore, provided for, and our votes proceed perfectly correctly 99.9% of the time.
HungarianClayton , de tudja, nem egészen kifogástalan.
He's very nice, said Mrs Clayton, but not quite quite, you know.
HungarianA látásom éppolyan kifogástalan, mint azelőtt mondta öntelten Mr. Treves.
My eyes, said Mr Treves complacently, are as good as ever they were.
HungarianMagad járj elöl jó példával, a tanításban légy kifogástalan és komoly.
In all things shew thyself an example of good works, in doctrine, in integrity, in gravity,
Hungarian- ordította kifogástalan orosz kiejtéssel Keitel.
His eyes went a little wide when he saw the three stars on Keitel's shoulderboards.
HungarianUgyanilyen módon nem lenne őszinte dolog úgy tenni, mintha Oroszország magatartása kifogástalan lenne.
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
HungarianJó ütő, sokat játszottak vele, de újrahúrozták, és most kifogástalan.
It was a good quality racquet, somewhat the worse for wear, but restrung and eminently usable.
HungarianElbűvölő modorú kifogástalan úriember vagy, aki mindig uralkodik magán!
Always the self-controlled charming-mannered little pukka sahib!
HungarianBakfar kifogástalan úriemberként bánt vendégeivel, ami együttműködésünk szempontjából jó jel volt.
Bakfar provided for his guests like a gentleman, a good omen for our future association.
HungarianCsodás módon sikerült úgy rendeznie, hogy az örökösök öve nem ütötte nagyon kifogástalan eleganciáját.
His Inheritor's belt somehow managed not to look incongruous with his formal attire.
HungarianGarcia harmincévesnél fiatalabb, nagyon jó külsejű, kifogástalan megjelenésű ügyvéd volt.
Garcia was under thirty, a very nice-looking, clean-cut lawyer.
HungarianHa ugyanis az első (szövetség) kifogástalan lett volna, nem volna szükség a másodikra.
For if that former had been faultless, there should not indeed a place have been sought for a second.
HungarianMeg vagyok róla győződve, hogy apád megbízik józan elhatározásodban és kifogástalan viselkedésedben.
Your father would depend on your resolution and good conduct, I am sure.
HungarianMost persze drága öltönyt viselt és körme, akárcsak modora, kifogástalan volt.
Now, of course, he wore a four-hundred-pound suit, and his nails were as immaculately kept as his manners.
HungarianA hímzés elsőre nem tűnt hozzá illő elfoglaltságnak, de a munkája kifogástalan volt.
At first, embroidery seemed to be an unlikely pursuit for him, but his workmanship proved to be exquisite.