"közeli" - angielskie tłumaczenie

HU

"közeli" po angielsku

volume_up
közeli {przysł.}
EN

HU közeli
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
close {przym.}
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
This is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
A Panucopián például közeli patkányfalkának nézte a távolban legelésző gigantilopokat.
On Panucopia, he at first mistook herds of grazers for rats close at hand.
Közeli barátságban vannak, az életmódjuk gyakran összehozza őket.
They are close friends--thrown together constantly by their way of life.
közeli (też: -szerű, fösvény, fukar, szűkmarkú)
volume_up
near {przym.}
Nem csak az oroszok tekintenek ezekre az országokra úgy, mint "közeli szomszédokra”.
It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Számításaim szerint erre sem a közeli, sem a távoli jövőben nem lesz lehetőség.
I do not expect this to be possible in the near or distant future.
Ennek a Szentnek,.... csak halál-közeli helyzeteket köszönhetek.
All I got from this Saint... was a series of near-death experiences.
közeli (też: közeledő, közelgő)
A közeledő fáklyák pislogása és előtte az acélcsörömpölés már egészen közeli volt.
Now the flicker of approaching torches and the clink of steel ahead was very near.
- A ragyás csitítóan intett a közeli gesztenyefa alatt ácsorgó társának, aki közelebb oldalgott, mihelyt meghallotta Saul kiáltását.
The man with the pockmarks gave a reassuring gesture to his partner beneath the nearby chestnut tree, who'd started approaching when he heard the emotion of Saul's voice.
Elminster elgondolkozva nézett rá - majd hirtelen megpördült, ahogy meghallotta a futó, csizmás lábak dobogását az egyik közeli átjáróból visszhangzani.
Elminster stared up at him thoughtfullyand then stiffened as he heard the sudden, approaching thunder of running, booted feet echoing in the passages nearby.
közeli (też: szomszédos)
Valahol egy közeli irodában elektromos gép berregett halkan.
Somewhere in a neighboring office a power-driven machine vibrated dully.
Tonight they held a feast in a neighboring house.
Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája hármat ütött.
I can distinctly remember that as we did so there came three chines from a neighboring clock.
A közeli fissziós reakció összepréselte a lítiumvegyületet.
The intense bombardment from the adjacent fission reaction seared the lithium compound.
Rafter pointed to an adjacent chair.
Aztán elfordította a tekintetét Floráról, kissé távolabb nézett, majd egy közeli fatörzsnek azt mondta, hogy ideje, hogy visszamenjen Afrikába.
Then he looked away from Flora into the middle distance and observed to an adjacent tree trunk that it was about time he got back to Africa.
közeli (też: szomszédos)
A közeli bozótból egy dajka bukkant elő, kézen fogva vezetett egy kisfiút, aki közben üvöltött.
From a neighbouring shrubbery emerged a nurse, leading by the hand a small boy, who howled as he went.
Fontos tudni, hogy ezek nem kizárólag az Európai Unió területén találhatóak, hanem részben az Unió határaihoz közeli szomszédos országokban működnek.
It is important to know that they are not only located on the territory of the European Union, but also in neighbouring countries near the Union's borders.
Két napbarnított gyermek bukkant elő a közeli bozótból, egy ideig tágra nyílt, meglepett szemmel bámulták őket, aztán visszahúzódtak a sűrűbe, hogy játékukat folytassák.
Two shrimp-brown children emerged from a neighbouring shrubbery, stared at them for a moment with large, astonished eyes, then returned to their amusements among the leaves.
volume_up
thick {przym.}
Ahogy Berit mondta is, a víz hideg volt és koszos, és a közeli tőzegláp miatt a tó fenekét vastag, barna iszap borította.
As Berit had announced, the water was cold and murky, and the soft bottom was thick with brown mud from the nearby peat-bogs.

Przykłady użycia - "közeli" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianStantz lehajtott az EKTO 1A-val az útról és betért a közeli magányos parkba.
Stantz sent the EctolA sailing off the street and headed for a small public park.
HungarianHa túl akarja élni a fenyegetően közeli holocaustot, ezen a hangon kell felkiáltania.
If she wished to live beyond the impending holocaust it was to shout that shout.
HungarianAz éjszaka teljesen néma volt, még békák sem brekegtek a közeli mocsárban.
There was no sound in the night, not even the calling of frogs from the marshes.
HungarianTalán hajlandó lesz ismét megosztani szobáját kedves és közeli barátjával.
Perhaps she might again share her accommodations with a dear and trusted friend.
HungarianKiáltozásuk és integetésük nem hozott választ a közeli ablakok és teraszok felől.
Their shouts and waving drew no response from distant windows and terraces.
Hungarian-A gyászruháján látni, hogy nagyon közeli hozzátartozóját veszítette el.
Then, of course, his complete mourning shows that he has lost some one very dear.
HungarianMikor ébred rá végre Washington, hogy itt egy fenyegetően közeli konfrontáció érlelődik?
When the hell would Washington realize he had an imminent confronta- tion brewing?
HungarianNergal megrántotta a láncot, kegyetlenül nekicsapva foglyát egy közeli sziklának.
Nergal shook the chain, rattling his struggling captive against a rock.
HungarianAz egyik közeli tetőről egy palacserép zuhant az utca kövére, nem messze Sparhawktól.
Then a slate from a rooftop crashed into the street not far from where Sparhawk stood.
HungarianSok-sok kötelezettségvállalást tettünk; ezek némelyikének nem túl közeli a megvalósulása.
We have made many many commitments; some of those commitments are not forthcoming.
HungarianA közeli ház ablakából aggódó tekintetek figyelték, de nem ért rá foglalkozni velük.
Parsons and his partner walked off, ignoring the wide eyes watching from behind windows.
HungarianMintha csak válaszképpen érkezett volna, valaki odafüttyentett neki egy közeli sikátorból.
As though in response, a low whistle sounded from a side street to his right.
HungarianKetten ellopakodtunk a barátom közeli szállodájába, hogy együnk valamit.
My friend and I slipped out to his hotel, which was not far away, to get some dinner.
HungarianÚgyhogy életemben ezzel az egyetlen kutyával kerültem közeli ismeretségbe és ő velem alszik.
So this is the only dog I have ever known at all well - and she sleeps with me.
HungarianA pletykák szerint igen közeli barátságban volt a cimmurai férfiak nagy többségével.
'Rumour has it that she was on very friendly terms with just about every man in Cimmura.'
HungarianA pult falhoz közeli végében, lezárva tárolták a jobb minőségű árukészletet.
There was one man behind the back counter, reading through some papers.
HungarianA közeli fak száraz, göcsörtös ágai közül mintha gőz szállt volna az ég felé.
From the skeletal, twisted branches of leaning trees, something like steam billowed upward.
HungarianÉs noha a közeli Chiosban tartózkodott, Gajus nem látogatta meg Tiberiust.
But though not far away, at Chios, Gaius did not come and pay Tiberius the expected visit.
HungarianA hegylánc és Morganton városka között mindenki a közeli katasztrófától rettegett.
The entire district between the mountains and Morganton was sure that an eruption was at hand.
HungarianAz afrikai szamárnak közeli rokona az ázsiai szamár, vagy vadszamár.
Closely related to the North African ass is the Asiatic ass, also known as the onager.