"könnyű" - angielskie tłumaczenie

HU

"könnyű" po angielsku

HU könnyű
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
easy {przym.}
A választás nem könnyű, mivel nem könnyű megválaszolni a kérdést: "Quo vadis, Ukrajna?”
The choice is not easy, as it is not easy to give an answer to the question - 'Quo vadis, Ukraine?'
Ez nem lesz könnyű, de ki mondta, hogy csak könnyű feladataink lesznek?
This will not be easy, but then, who said we should only have easy tasks to deal with?
Az abortuszhoz való könnyű hozzáférés ellentmond ennek a felelősségvállalásnak.
Calling for easy access to abortion is contrary to taking such responsibility.
könnyű (też: könnyed, enyhe, sápadt, világos)
volume_up
light {przym.}
Könnyű asztallapokat akasztottak le a falról, lábakra helyezték és megterítették.
Light tables were taken from the walls and set up on trestles and laden with gear.
Összekapkodtam fegyvereimet, kirántottam hüvelyéből a tőrt és a könnyű rapírt.
I gathered up my own weapons, unsheathing my light rapier and my dagger, both.
A könnyű szellő felkavarta a hómorzsalékot, és friss pihenőhelyre vitte.
The light breeze carried the snow granules away to fresh resting places.
könnyű
Az egyik sűrű szövésű pamutból, a másik könnyű selyemből készült.
The first was heavily woven cotton, the second lightweight serge.
Az egész szekrényben két könnyű öltöny lógott, alul pedig számos cipődoboz sorakozott.
The closet contained only a couple of lightweight jackets and several shoe boxes.
A könnyű öltönyeid, mind a kettő, a borotválkozó készleted.
`Your lightweight suits, both of them, your shaving kit.
könnyű (też: kedves, jóindulatú, szelíd, enyhe)
volume_up
mild {przym.}
Könnyű és ízes, kicsit pikáns az aromája?
Is it mild and nutty, yet piquant in flavor?
Sohasem volt megtömve 1985 óta, amikor az orvos egy könnyű szívrohamot követően eltiltotta a dohányzástól.
The pipe was dead, had been since late 1985, when his doctor had forbidden him to smoke it following a mild heart attack.
Előhúzott egy manilát egyikét azoknak az édes, könnyű szivaroknak, melyeket Rutherford grófjától kapott, majd kelyhet formálva kezéből gondosan meggyújtotta.
He drew out a cheroot-one of the sweet, mild smokes which the Earl of Rutherford had given him, and cupping his hand around the match carefully lighted it.
volume_up
facile {przym.}
A titáni tőzeg különös anyag és a könnyű kezű és őszinte szobrász számára felettébb vonzó.
Titanic peat is a curious substance and, for the facile and sincere sculptor, an attractive one.
Sűrű, már-már annyira fekete, hogy szinte kék hajadra egyiptomi klaft borul, könnyű muszlin alatt piheg a kebled.
The Egyptian klaft descends over your thick hair, so black it seems blue; your breast throbs beneath the filmy muslin.
könnyű (też: törékeny, gyenge, vékony, lenge)
volume_up
flimsy {przym.}
A könnyű, édes ötös és az öt ropogós egyfontos már csusszant is át zizegve a sárgaréz rács alatt.
The flimsy luscious fiver and the five clean pound notes slid rustling under the brass rail.
volume_up
minor {przym.}
A felvételen két halottat és néhány könnyű sérültet lehet látni.
From the tape it looks like two definitely dead, probably a few more with minor injuries.
könnyű (też: egyszerű, vacak, dilis, hőbörödött)
volume_up
potty {przym.} [Bryt.]
könnyű (też: abszolút, teljes, valódi, meredek)
volume_up
sheer {przym.}
könnyű (też: kicsi, jelentéktelen, vékony, karcsú)
volume_up
slight {przym.}
A sötét arc feléje fordult, könnyű mosoly futott át az éles vonásokon.
The dark face turned toward him and a slight smile played across the lean features.
A hálószobából könnyű nesz hallatszott.
There was a slight sound from the adjoining bedroom.
Ander is távozni akart, de apja könnyű intéssel jelezte, hogy neki maradnia kell.
Ander was about to leave as well when a slight motion from his father indicated he was to remain.

Przykłady użycia - "könnyű" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianMobiltelefont használ, vélhetően többet is, azokat pedig nem könnyű lehallgatni.
He has a cell phone-maybe more than one, and covering them can be troublesome.
HungarianAzt hitte, ez is csak egy olyan bolond öreg nő, akiről könnyű legombolni a pénzt.
To him she was just a rather foolish old woman, very ready to part with money.
HungarianÁm Tintagelt a szárazföld felől is könnyű védeni, hála annak a hosszú töltésútnak.
And even from the land side, Tintagel could be defended, with that long causeway.
HungarianNem volt könnyű élete, de annyi bátorság volt benne, mint egy hadseregnyi férfiban.
Life had been hard on this girl, Jacob, but she had enough courage for an army.
HungarianEz megismétli azt, hogy a torzítás állandó, és a szemünket nagyon könnyű becsapni.
And it reiterates that distortion is a constant, and our eyes are easily deceived.
HungarianA szoftveres környezetben ezek az eredmények jól láthatóak, mert könnyű mérni.
Software has done this in a way that's been very visible, because it's measurable.
HungarianValamikor régen, még Közép-Amerika előtt egyszer ott kaptunk be egy könnyű ebédet.
Years ago, before we ever went to Central America, we ate a quick lunch there.
HungarianNincs semmink, csak töredékes információnk, amit könnyű lenne kimagyarázniuk.
We have nothing but disparate bits of information that might easily be explained.
HungarianViaszvirágot könnyű találni, de malachitasztalkát nem mindennap lát az ember.
I can find wax flowers easily enough, but a green malachite table isn't so common.
HungarianÚjabb golyók találták meg a könnyű célpontot és a védő fémlemezek közötti réseket.
More bullets gnawed at him, pounding their way through his protective plates.
HungarianJody és Jeremy Dorman találkozója nem lesz könnyű menet, akár veszélyes is lehet.
This meeting between the boy and Jeremy Dorman would be tense and dangerous.
HungarianA tünde nő túl gyenge volt ahhoz, hogy ellenkezzen, így a papnak könnyű dolga volt.
She was too weak to fight him as he easily removed the weapon from her grasp.
HungarianEzt hívták Potomacláznak, ezt a betegséget könnyű elkapni, de nehéz gyógyítani.
It was called Potomac Fever, a disease easily caught and less easily cured.
HungarianPersze könnyű dolog vadászatra járni, azt bárki meg tudja tenni, meg hogy húst szerez
Anyone can play at hunting, anyone can get us meat-- He looked from face to face.
HungarianA legszomorúbb ebben az egészben az, hogy nagyon könnyű megfeledkezni róla.
The saddest thing about all of this is that it's really hard to remember this.
HungarianTöbb erő működésbe lépett, némelyiket nem könnyű beleilleszteni a számításaimba.
Several forces are at work, some of which are not easily factored into my calculations.
HungarianAbban pedig, hogy kinek mitől könnyű vagy nehéz az élete, nem a külsőségek a mérvadók.
She made a point of going into every bookstore and asking for her father's books.
HungarianA hátulról áradó fény megvilágította karcsú testének és könnyű ruhájának körvonalait.
The backlighting silhouetted her slim figure through the diaphanous gown she wore.
Hungarian(MT) Természetesen nem könnyű megértetni magunkat ebben a kaotikus helyzetben.
(MT) Naturally, it is difficult to be understood in this chaotic situation.
HungarianJonesy igyekezett kikerülni a vért, de nem volt könnyű, mert minden teli volt vérrel.
Jonesy tried to avoid the blood, but it was hard; there was blood everywhere.