"juttat" - angielskie tłumaczenie

HU

"juttat" po angielsku

HU juttat
volume_up
{czasownik}

juttat (też: kiutal, kioszt)
juttat (też: felszerel, ellát, ad, berendez)
juttat (też: leereszt, bevon, leszáll, esik)
volume_up
to land {czas.}

Przykłady użycia - "juttat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hungarian- Bizonyítékaink vannak rá, hogy valami vírusokat juttat a gépagyúakba - kezdte Lamurk.
We have evidence that something's propagating viruses in the tiktoks, Lamurk said.
HungarianEz a terv 30 milliárd eurót juttat a kis- és középvállalkozásoknak.
This plan is providing a sum of EUR 30 billion for small- and medium-sized enterprises.
HungarianAz erő pedig az, amit sikeresen a célpontba juttat az ember.
Force was what you managed to deliver to the places that needed to be hit.
HungarianEzzel szemben az elektromosság csak turbinákat, áramfejlesztőket és egyéb gépeket juttat az ember eszébe.
Electricity, on the other hand, is more likely to bring to mind turbine generators.
HungarianA mai nem a végső szavazás volt, de stabil tárgyalási pozícióhoz juttat bennünket a Tanácsban.
Today's vote is not a final one, but it will give us a strong negotiating position in the Council.
HungarianMit tehet egy olyan országért, amely számára milliókat juttat fejlesztési és humanitárius segély formájában?
What can it do for a country receiving millions in development and humanitarian aid?
HungarianEz a helyzet egy latin mondást juttat eszembe: "Quis custodiet custodes?”.
Mr President, this reminds me of a phrase in Latin that goes quis custodiet custodes, who will guard the guards?
HungarianMindazonáltal Lisszabon még mindig nem juttat el céljainkig.
However, Lisbon still does not bring us to our goal.
Hungarian- Ha haladéktalanul nem juttat vissza abba a kávézóba, nem vagyok hajlandó használni azt a tudást, amit öntől kapok!
I refuse to use any additional knowledge you give me unless you return me at once to the cafe.
HungarianHarapása halálos, mérgező álmokat juttat a vérbe, amelyek erőszakkal fertőzik meg az agyat.
His bite was deadly to human flesh, carrying poisonous dreams along the veins until the mind was polluted with violence.
HungarianSzámos mérget juttat a környezetbe.
A great deal of poison will be released into the environment.
HungarianA bányatársaság óriási mennyiségű vizet juttat orbitális pályára, ahol konténerekbe gyűjtik, és elszállítják.
For much of the comet's orbit, he explained, the mining corporation chops away water ice, storing and distilling it.
HungarianVálaszolt, azt írta, szálljak ki az egészből, hagyjam el, mielőtt kórházba juttat - ha nem épp valami rosszabb történik.
She wrote back and told me to get out of it, to go right away before he put me in the hospital or even worse.
Hungarian- Ez a tény nem juttat önnek semmit sem az eszébe?
Hungarian- Ez eszembe juttat valamit - mondta Poirot.
HungarianHa nem juttat ki innen egy órán belül.
HungarianRégi emlékeket juttat az eszembe.
HungarianAztán vannak különálló történetek, ahol néha még a tettek is ugyanazok, és az eredmény juttat a mennybe vagy a pokolba.
And then you have all those individual stories where sometimes we even have the same action, and the result puts you in hells or in heavens.
HungarianA munka, olyan értelemben, ahogy ön most fölfogja, öreg napjaira Vauquer mamánál juttat lakást a Poiret-szabású legényeknek.
Work, or what you understand by work at this moment, means, for a man of Poiret's calibre, an old age in Mamma Vauquer's lodging- house.
Hungarian- Na, mit juttat az eszembe?