"jelentősen" - angielskie tłumaczenie

HU

"jelentősen" po angielsku

volume_up
jelentősen {przysł.}

HU jelentősen
volume_up
{przysłówek}

jelentősen (też: rendkívül)
volume_up
remarkably {przysł.}
Magassága jelentősen változott a december huszonnyolcadikán készült párizsi és a január ötödikén készült berlini röntgenfelvételek között.
Its height changed remarkably between the first X rays taken on December twenty-eighth in Paris, and those taken in Berlin on January fifth.
Ha az ember H1N1-el fertőződik, Tamiflu-t szedünk, aminek segítségével jelentősen csökkennek a tüneteink, és megakadályozhatjuk a betegség szövődményeit.
When one is exposed to H1N1, you take Tamiflu, and you can remarkably decrease the severity of symptoms and prevent many of the manifestations of the disease.

Przykłady użycia - "jelentősen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

HungarianEz fokozza a gazdasági egyenlőtlenségeket, és jelentősen csökkenti a versenyt.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
HungarianAz euró jelentősen felértékelődött az amerikai dollárral és más valutákkal szemben.
The euro has appreciated considerably against the US dollar and other currencies.
HungarianA halálbüntetésről nem bizonyították, hogy jelentősen csökkentené a bűnözést.
The death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
HungarianÚgy vélem, hiba lenne nem elismerni azt, hogy Afrika jelentősen megváltozott.
I think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
HungarianAmi annyit tesz, hogy Képviselőházunk tagjainak munkaterhelése jelentősen megnő.
This means that the workload of the Members of our Parliament will grow considerably.
HungarianEz jelentősen torzítja az Európai Parlamentben meglévő politikai súlyozást.
This distorts the political weightings in the European Parliament significantly.
HungarianEz jelentősen hozzá fog járulni az infláció fenntarthatóságához Szlovákiában.
This will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
HungarianEz a helyzet jelentősen csökkenti gazdálkodóink versenyképességét és nyereségességét.
This type of situation markedly reduces our farmers' competitiveness and profits.
HungarianEzek az intézkedések természetesen jelentősen befolyásolják a donorok számát.
These measures do, of course, have a fundamental influence on the number of donors.
HungarianEzenkívül nincs rá garancia, hogy a munkát terhelő adókat jelentősen csökkentenék.
Moreover, there is no guarantee that taxes on labour would be significantly reduced.
HungarianEzenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
HungarianHarmadszor, a termelői szervezetek jogi hatáskörét jelentősen meg kell növelni.
Thirdly, the legal authority of producer organisations must be significantly improved.
HungarianA legnagyobb országok közül csupán Olaszország csökkentette jelentősen a termelését.
Of the biggest countries only Italy has reduced its production significantly.
HungarianMásodszor, jelentősen növelni kell a betegség megelőzésre fordított beruházásokat.
Secondly, a substantial increase in investment aimed at disease prevention is needed.
HungarianA 2008-2009-es pénzügyi évben a helyzet átfogó szinten jelentősen romlott.
In the financial year 2008-2009, the overall situation deteriorated significantly.
HungarianA várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
HungarianEz a gyakorlat jelentősen csökkentheti a szóban forgó jelentés támogatottságát.
This kind of practice may considerably reduce support for the report we are discussing.
HungarianEzek mind olyan dolgok, amelyek még jelentősen befolyásolhatják a kimenetelt.
These are all things that could still substantially influence this outcome.
HungarianA vízumkorlát jelentősen rontja az EU-ról a Moldovai Köztársaságban kialakult képet.
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
HungarianA mezőgazdaság jelentősen hozzájárulhat az EU 2020 céljainak eléréséhez.
Agriculture can make a significant contribution to achieving the EU 2020 goals.